Onderzoek naar de grenzen van het gebruik: raakt ons grondwater ooit op?

Gepubliceerd: 14 mei 2021

Marc Bierkens, hoogleraar aan de Universiteit Utrecht en deeltijd werkzaam bij Deltares heeft onlangs de prestigieuze European Research Council Advanced Grant ontvangen om te onderzoeken hoeveel winbaar zoet grondwater er momenteel op aarde is en welke hoeveelheden in de toekomst economisch acceptabel en op een duurzame manier voor mens én natuur gewonnen kunnen worden.

Voor het onderzoek is 2,5 miljoen Euro beschikbaar voor vijf jaar. Wereldwijd hebben we steeds meer grondwater van goede kwaliteit nodig voor onze water- en voedselvoorziening. ‘Grondwatervoorraden raken versneld uitgeput, leidend tot bodemdaling en verzilting, maar hoeveel winbaar grondwater er nog beschikbaar is en wanneer de bodem in zicht komt is onbekend. Door deze Grant weten we straks meer over die volumes’ zegt Bierkens.

Marc Bierkens trekt in dit onderzoek op met onder andere Gualbert Oude Essink die ook bij de Universiteit Utrecht en Deltares werkt. Het onderzoek wordt uitgevoerd door 3 PhD’ers en 2 Postdocs.

Oude Essink: ‘Dit is een fantastische kans om eindelijk antwoord te krijgen op een prangende vraag die in de context van klimaatverandering en zeespiegelstijging alleen maar belangrijker wordt. Want we kunnen zo niet langer doorgaan met ons grondwatergebruik. Met dit onderzoek laten we zien wat verantwoord is om te onttrekken. Dit onderzoek is enorm belangrijk voor misschien wel een paar miljard mensen die afhankelijk zijn van  grondwaterwinningen.’

Ook in Nederland komt trouwens ruim 65% van ons water uit de ondergrond.

De European Research Council heeft tot doel om Europees toponderzoekers te stimuleren nieuwe kansen en mogelijkheden op hun onderzoeksgebied mogelijk te maken. De Grants worden in een open competitie toegekend en beoordeeld door een onafhankelijke commissie van experts.