Onderzoek naar de reis van zandkorrels in de swashzone

Gepubliceerd: 20 november 2017

Deltares gaat samen met Universiteit Twente en TU Delft onderzoek doen om de kennis en modelvoorspelkracht van zandtransport in de swashzone te verbeteren. NWO maakte bekend dat onderzoeksvoorstel Shaping The Beach is gehonoreerd. Met dit onderzoek willen we beter begrijpen hoe zandkorrels zich in het dynamische gebied rond de waterlijn waar de golven het strand op- en afrollen, de swashzone, bewegen.

“De kennis wereldwijd is op dit moment niet toereikend om goede voorspellingen te maken,” aldus Jebbe van der Werf, kustmorfoloog bij Deltares. “Dat is wel nodig voor goede kustlijnzorg. Je wilt gedetailleerd weten hoe het strand zich vormt onder invloed van natuurlijke processen en menselijke ingrepen. Hiermee kunnen kustbeheerders maatregelen als zandsuppleties effectiever maken.”

Optimalisatie van berekenen van kustlijnontwikkeling met Delft3D

Het NWO-TTW onderzoek Shaping The Beach wil hier verandering in brengen door een combinatie van grootschalige golfgootproeven en gedetailleerde, intra-golf numerieke modelering (OpenFoam, XBeach). Deze nieuwe data en inzichten zullen gebruikt worden om Delft3D meer geschikt te maken voor het berekenen van de kustlijnontwikkeling, zodat het met meer vertrouwen kan worden ingezet in adviesprojecten.

Vijf jaar lang wetenschappelijk uitdagend en praktisch relevant onderzoek

Met de toegekende 750.000 euro subsidie zullen 2 postdocs en 1 promovendus aan de slag gaan aan de Universiteit Twente, de Technische Universiteit Delft en Deltares. Van der Werf coördineert het onderzoek samen met de Universiteit Twente.

Deltares begeleidt daarnaast de postdocs en de promovendus met  onder andere XBeach en OpenFoam modellering en is onderdeel van de gebruikerscommissie. Hierin zitten ook  afgevaardigden van Arcadis, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Rijkswaterstaat, Royal HaskoningDHV en Svašek.