Klimaatbestendiger grondwaterbeheer: ESCASES-project in Colombia krijgt vervolg

Gepubliceerd: 15 december 2016

Het Colombiaanse onderzoek in de provincie Valle del Cauca krijgt een vervolg. Nadat de afgelopen jaren het beslag op grondwater in deze omgeving in kaart werd gebracht, gaan Deltares en UNESCO-IHE nu een groter gebied onderzoeken.

De Colombiaanse provincie Valle del Cauca –genoemd naar de gelijknamige rivier die door deze vallei stroomt- kampt met droge en natte periodes. Het gebied, dat tussen twee hoge bergketens van de Andes ingeklemd ligt, is economisch van groot belang voor het land; vooral vanwege de teelt van suikerriet. Om de oogst veilig te stellen – ook in droge tijden, als de zijrivieren waaruit veel water wordt onttrokken droog vallen- slaan boeren een put op hun land om er zeker te zijn dat ze over (grond)water kunnen beschikken. Vooral in het droge noorden kan dit tot problemen leiden.

Beslag op grondwater

Suikerriet ColombiaEchter bij lokale waterbeheerder Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC),  was onvoldoende duidelijk welke consequenties dit enorme beslag op het grondwater nou exact had voor de watervoorraden en de natuur.  Daarom kon de autoriteit evenmin beoordelen of ze in moesten stemmen met de stijgende hoeveelheid aanvragen van agrariërs die nog meer putten in het gebied willen slaan.

Deltares deed –in samenwerking met UNESCO-IHE – tussen september 2014 en het voorjaar van 2016 onderzoek in Valle del Cauca m.b.v. de iMOD software.  Zij hielpen CVC bij de beantwoording van twee essentiële vragen; wat zijn de gevolgen voor de waterbalans en de omliggende putten als we nu in een bepaald gebied een extra put slaan? En; wat gebeurt er in de toekomst met de grondwaterstand in de hele regio als het klimaat verandert? CVC  kan op basis van de uitkomsten van dit onderzoek het waterbeheer in de Valle del Cauca verantwoorder en klimaatbestendiger managen.

Colombia Valle del Cauca ESCACESProject ESCACES-2: nieuwe kansen

Na de succesvolle afronding van de eerste fase van het project, gaat het project nu een tweede fase in. Hierbij wordt het onderzoeksgebied aanzienlijk uitgebreid. Bovendien wordt in samenwerking met UNESCO-IHE en een drietal Colombiaanse universiteiten in het “Evidence4Policy-project” onderzoek gedaan naar de relatie tussen oppervlakte- en grondwater en de integratie van deze kennis in het beleid van Colombia.