Onderzoek naar samenhang veiligheid rivierdijken genomineerd voor Waterbouwprijs

Gepubliceerd: 28 oktober 2014

Wouter Jan Klerk (adviseur Waterveiligheid Deltares) onderzocht tijdens zijn afstuderen aan de TU Delft hoe rivierdijken met elkaar samenhangen. Zijn onderzoek, met als titel ‘Load interdependencies of flood defences‘ is genomineerd voor de Waterbouwprijs 2014.

3001[1]

Naast positieve effecten ook negatieve effecten

Dijkdoorbraken bij grote rivieroverstromingen komen zelden alleen voor. Een dijkdoorbraak op één locatie heeft consequenties voor belastingen op andere dijken langs de rivier. De rivierafvoer benedenstrooms neemt namelijk af wanneer er water uit de rivier stroomt. Wouter Jan richtte zich tijdens zijn afstudeeronderzoek bij Deltares specifiek op het stroomgebied van de IJssel. Uit zijn onderzoek bleek dat een dijkdoorbraak op één locatie niet alleen de belasting op een andere plek kan verkleinen, maar ook kan vergroten wanneer water als het ware ‘de bocht afsnijdt’ en zo bijvoorbeeld vanaf de Bovenrijn over land de IJssel instroomt. Hij ontwikkelde een methode waarbij het mogelijk is om ook deze negatieve effecten in een risicoanalyse mee te nemen.

Nuttige informatie voor waterschappen en verzekeraars

Doordat het gedrag van het systeem en de samenhang tussen dijkstrekkingen wordt meegenomen is het mogelijk om een nog betere inschatting van het risico te maken. Dit is vooral nuttig voor waterschappen bij het prioriteren van hun dijkversterkingen, maar ook voor verzekeraars voor het bepalen van de premies van overstromingsverzekeringen.

Waterbouwprijs

De Waterbouwprijs wordt jaarlijks georganiseerd door de Vereniging van Waterbouwers. Studenten die afstuderen aan HBO of Technische Universiteit in de richting Waterbouwkunde kunnen voor deze prijs in aanmerking komen. Dit jaar wordt de prijs uitgereikt op 13 november, tijdens de Waterbouwdag. Wouter Jan is een van de zes genomineerden in de categorie ‘Academici’.