Onthulling ondergrond New Orleans

Gepubliceerd: 16 november 2018

New Orleans heeft het voornemen om haar delta op het gebied van water en ruimtelijke ordening te reorganiseren. Dit is essentieel voor het voortbestaan en de economische welvarendheid van de stad. Het plan 'Reshaping the urban delta' wordt eerst geïmplementeerd in het district Gentilly. Hierna wordt het uitgebreid tot heel New Orleans. Nederlandse (hydro)geologen helpen de Amerikaanse overheid momenteel met de eerste stap: het in kaart brengen van de ondergrond. Hiervoor namen de ondzoekers deze week 75 grondmonsters.

Boorgaten van 3 tot 5 meter diep

In de week van 11 tot 17 november worden meer dan 75 ondiepe (3-5 meter) boorgaten geboord. Het doel is het vaststellen van de invloed van grondwaterdynamiek, belasting (mate van overbelasting) en samenstelling van de ondergrond op bodemdaling. De boorgaten zijn verspreid over de stad. Drie teams van (hydro)geologen van Deltares, het Water Institute en Tulane University zijn elke dag aan het werk. Aan het eind van elke dag worden de resultaten besproken en worden bodemmonsters geanalyseerd in het geologische laboratorium van Tulane.

Verschillende gegevens en kaarten

De grondwaterstanden van New Orleans zijn nog nooit eerder in kaart gebracht. Deze boorgaten zullen nieuwe informatie opleveren die zal worden gebruikt voor een vrije stedelijke database op het gebied van geologie en grondwater: een kaart met de grondwaterstanden die de geringe drainagediepte in New Orleans toont, een kaart met grondwatercontouren en stroomrichtingen van ondiep grondwater, een kaart over het organische materiaal van de ondiepe oppervlakken van New Orleans, aanwijzingen voor de mogelijke kwetsbaarheid voor bodemdaling en kaarten met de verschillende scenario’s op het gebied van grondwaterbeheer.

Doelen van dit onderzoek

Het doel van dit veldonderzoek is het in kaart brengen en classificeren van de kwetsbaarheid wat betreft ondiepe bodemdaling en het inschatten van de maximale ondiepe bodemdaling ten gevolge van drainage. Ook worden de gegevens gebruikt ter ondersteuning van planning en activabeheer (ondergrondse leidingen en infrastructuur). Alle gegevens en kaarten zullen worden besproken tijdens een workshop voor belanghebbenden eind januari.