Ontwerp van het Nederlands paviljoen Dubai EXPO 2020 onthuld

Gepubliceerd: 11 december 2018

Een eigen biotoop waarin circulariteit centraal staat en alle zintuigen van de bezoekers, zowel zakelijk als recreatief, worden geprikkeld. Met dit paviljoen neemt Nederland op onderscheidende wijze deel aan de Dubai EXPO 2020. Dat heeft de Nederlandse Consul- Generaal, de heer Hans Sandee, in Dubai samen met het consortium dat verantwoordelijk is voor het ontwerp zondag 9 december 2018 in Dubai bekendgemaakt. Het paviljoen vormt daarmee één van de hoogtepunten van de meerjarige Nederlandse campagne in de Golfregio, waarin de Nederlandse kennis en kunde op het gebied van water-energie-voedsel centraal staat.

‘We zijn trots op dit prachtige ontwerp, waar we laten zien waar Nederland voor staat. Integrale oplossingen, verbindend en uniek, en uiteraard met water, energie en voedsel waar we koplopers in zijn’, aldus minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Nexus water, energie en voedsel voor een beter klimaat

Wereldwijde vraagstukken op het gebied van water, de groeiende vraag naar energie, en voedselzekerheid spelen ook in de Golfregio een belangrijke rol. De Golflanden zijn de grootste verbruikers per hoofd van de bevolking van water en energie en een groot gedeelte van het voedsel wordt geïmporteerd. Dat moet veranderen en kan duurzamer, stellen de landen zelf. Nederland denkt daar graag in mee en onderzoekt de mogelijkheden om de water-, energie- en voedselvraagstukken duurzaam met elkaar verbinden. Met een paviljoen waar nieuwe concepten worden getoond laat Nederland de innovatiekracht zien om zowel in de Golfregio maar ook daarbuiten de kansen te verzilveren voor een beter klimaat.

Deltares in de Golfregio

Deltares is al meer dan 15 jaar actief in de Golfregio, onder meer met onderzoek naar strategische zoetwatervoorraden in de ondergrond, de ontzilting van water en ontwikkeling van software voor simulatie van de waterkwantiteit en waterkwaliteit.

‘Met de vakgebied overstijgende vraagstukken over water, energie en voedsel houden onze onderzoekers al geruime tijd bezig. Juist in deze regio, waar de de transitie naar nieuwe energiebronnen in gang is gezet en de bevolking nog sterk kan groeien, is de waterbehoefte sterk afhankelijk van de wijzigingen in de voedsel- en energiesector. De vragen moeten dan ook in samenhang worden onderzocht en uitgewerkt.’ zegt Timo Kroon, onderzoeker bij Deltares.

Miniwereld voor de echte wereld

In het Nederland paviljoen stap je in een miniwereld waar deze drie elementen onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden en het binnenklimaat op natuurlijke wijze wordt beheerd.

Ook met het exterieur en interieur zet Nederland de toon. Het paviljoen wordt gebouwd met lokaal gehuurde en voorhanden zijnde van bouwmaterialen, waardoor transport tot een minimum wordt beperkt. Alle materialen worden na afloop teruggegeven aan de regio en krijgen een volgende bestemming. Met deze aanpak wordt de ecologische footprint van het Nederland paviljoen tot het minimum beperkt. Een concept dat Deltares ondersteunt en ook wil uitdragen in de eigen bedrijfsvoering.

Informatie over Dubai EXPO 2020

Tussen 20 oktober 2020 en 10 april 2021 vindt de 35e wereldtentoonstelling plaats in Dubai. Het is de eerste wereldtentoonstelling in het Midden-Oosten. Onder het thema ‘Connecting minds, creating the future’ presenteren 170 deelnemende landen ideeën, innovaties en technologieën. Deltares is een van de deelnemende partners in de nexus water, energie en voedsel.

www.rijksoverheid.nl/dubaiexpo2020