Overstromingen langs de kust kunnen tot 20% van het wereldwijde bbp bedreigen

Gepubliceerd: 4 augustus 2020

Kustoverstromingen kunnen een bedreiging vormen voor activa ter waarde van 20% van het wereldwijde bruto binnenlands product (bbp) tegen het jaar 2100, wat neerkomt op 14,2 biljoen dollar. Dat blijkt uit een studie van onderzoekers van de universiteit van Melbourne, VU, IHE Insitute for Water Education, Universiteit van East Anglia, Global Climate Forum en Deltares, dat recent gepubliceerd is in het wetenschappelijke tijdschrift Nature’s Scientific Reports.

Grote gevolgen voor wereldbevolking en economie

Overstromingen zorgen jaarlijks voor miljoenen tot miljarden euro’s aan schade wereldwijd. De gebieden die naar verwachting het meest door overstromingen zullen worden getroffen, zijn volgens de auteurs Noordwest-Europa (waaronder het Verenigd Koninkrijk, Noord-Frankrijk en Noord-Duitsland), Zuidoost- en Oost-Azië, Noordoost-VS (waaronder Virginia en Maryland) en Noord-Australië. De bevindingen geven aan dat, zonder investeringen in waterkeringen of een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, overstromingen langs de kust tegen het einde van de eeuw grote gevolgen kunnen hebben voor de wereldbevolking en de economie.

Onder omstandigheden van hoge broeikasgasuitstoot en zonder investeringen in waterkeringen schatten de auteurs dat het land dat door kustoverstromingen wordt aangetast eind deze eeuw met 48% zou kunnen toenemen. Dit wordt veroorzaakt door getijden en stormvloeden, maar ook als gevolg van verwachte regionale zeespiegelstijging. De auteurs schatten dat tegen het jaartal 2100, 287 miljoen mensen kunnen worden blootgesteld aan overstromingen langs de kust (4,1% van de wereldbevolking).

Identificatie maximale zeespiegel en risicogebieden

De auteurs combineerden wereldwijde gegevens over waterstanden tijdens extreme stormen met projecties van zeespiegelstijgingen onder verschillende klimaatscenario’s. Zij gebruikten deze gegevens om de maximale zeespiegel, die in 2100 kan optreden, te modelleren. De onderzoekers combineerden hun model met topografische gegevens om gebieden te identificeren die risico lopen op kustoverstromingen. Met behulp van gegevens over de wereldbevolking en het bbp in de getroffen gebieden, konden ze een inschatting maken over de bevolking en activa die het risico lopen op overstromingen.

Medeauteur Sanne Muis, onderzoeker bij Deltares en de Vrije Universiteit Amsterdam, zegt: “Deze nieuwe studie brengt recente ontwikkelingen van globale modellering samen, inclusief piekgegevens afgeleid van het Deltares Global Tide and Surge Model gebaseerd op Delft3D FM.

Volledig artikel:

Projections of global-scale extreme sea levels and resulting episodic coastal flooding over the 21st Century

Auteurs: Ebru Kirezci, Ian R. Young, Roshanka Ranasinghe, Sanne Muis, Robert J. Nicholls, Daniel Lincke & Jochen Hinkel