Paalmatrassenonderzoek gewaardeerd met internationale prijs

Gepubliceerd: 25 september 2014

Suzanne van Eekelen, Adam Bezuijenen Frits van Tol, onderzoekers bij Deltares, hebben de International Geosynthetics Society (IGS) prijs gekregen voor hun onderzoeksprogramma over paalmatrassen. De IGS Prijs is de meest prestigieuze prijs van het IGS en wordt eens in de vier jaar uitgereikt aan mensen of groepen, die met hun onderzoek een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling en het gebruik van geokunststoffen.

Realistische resultaten met nieuw ontwerpmodel

Met het onderzoek binnen Deltares optimaliseren we de ontwerpregels voor de geokunststofwapening in de paalmatras. Een paalmatras bestaat uit een fundering van palen met daarop een gewapende aardebaan. Suzanne promoveert volgend jaar op dit onderwerp. Haar promotieonderzoek levert een nieuw ontwerpmodel op, dat het gedrag van de paalmatras veel beter beschrijft dan het huidige model. Ontwerpers kunnen met het model een economisch en veilig ontwerp voor een paalmatras maken. Beheerders kunnen bij het toepassen van een paalmatras het onderhoud nauwkeuriger budgetteren en de kwaliteit van de weg beter beheren.
Het nieuwe ontwerpmodel wordt opgenomen in de nieuwe CUR-ontwerprichtlijn voor paalmatrassen, die in 2015 uit komt. Ook internationaal bestaat er veel belangstelling voor het model onder andere in Amerika, Azië, Brazilië en China.

De prijswinnaars Adam Bezuijen (links) en Suzanne van Eekelen (midden)

De prijswinnaars Adam Bezuijen (links) en Suzanne van Eekelen (midden)

Geschikt voor stedelijk gebied op slappe grond

Voor stedelijk gebied op slappe grond is het bouwen van wegen en spoorwegen op paalmatrassen een goed systeem. Het kan worden toegepast in gebieden met een slappe bodem. Bijvoorbeeld daar waar voorbelasting niet mogelijk is omdat daar geen tijd voor is of omdat er in onmiddellijke nabijheid leidingen, gebouwen of een bestaande weg liggen. De zijwaartse belasting door aanleg van een paalmatras is minimaal. Het systeem heeft geen onderhoud nodig en kan snel uitgevoerd worden. Na de aanleg zijn er slechts kleine of helemaal geen restzettingen.

Paalmatrassen onderzoek leidt tot nieuw analytisch model

Paalmatrassen onderzoek leidt tot nieuw analytisch model