Platform partner van Rockefeller 100 Resilient Cities

Gepubliceerd: 13 augustus 2015

Deltares heeft een samenwerkingsovereenkomst getekend met het 100 Resilient Cities (100RC) initiatief van de Rockefeller Foundation, en is nu platform partner. Het 100RC initiatief helpt steden wereldwijd om gesteld te staan voor de fysieke, sociale en economische uitdagingen van de 21ste eeuw.

Daarbij gaat het niet alleen om veerkracht ten opzichte van ‘schokken’ als aardbevingen en overstromingen maar ook over ‘stress’ factoren als chronische voedsel- en watertekorten. In het netwerk kunnen ze daarover kennis en ervaring uitwisselen. Ook vraagt 100RC wereldwijd gerenommeerde partijen om de steden van het netwerk als ‘platform partner’ te ondersteunen met specifieke expertise en producten.

Platform Partners kunnen veerkracht steden vergroten

De platform partners bieden verschillende unieke producten aan die de veerkracht van steden kunnen vergroten. Deltares biedt het gebruik van tools aan over klimaatbestendigheid (AST – link), veiligheid tegen overstroming (Delft3D – link), grondwatermanagement (iMOD – link), en sterkte van waterkeringen (DAM – link). Die tools zijn door 100RC steden te gebruiken met ondersteuning van Deltares.
In het wereldwijde netwerk van steden bekende namen als Bangkok, New York, Rotterdam, San Francisco, Singapore maar ook steden als Christchurch, Wellington, Da Nang, London, Mexico City, Norfolk, Quito, Rio de Janeiro en Sydney zijn aangesloten. Bekende platform partners zijn bijvoorbeeld Microsoft, Cisco, Arup, CSIRO, Swiss Re, Veolia en de Wereldbank.

Contact leggen en ervaringen delen

Doordat er een catalogus met producten van de platform partners bestaat, worden steden goed geïnformeerd en kunnen ze eenvoudig contact zoeken. Ook zijn er netwerkbijeenkomsten waar platform partners de ervaringen met de ondersteuning van individuele steden delen met de andere steden. De initiële ondersteuning bij het gebruik van de Deltares tools kan bij de behoefte aan verdere studie ook leiden tot vervolgopdrachten. Inmiddels is de eerste vraag om ondersteuning uit New Orleans ontvangen.

100 resilient cities