Prestigieuze Veni-beurs voor BwN onderzoek van Bas Borsje

Gepubliceerd: 17 juli 2015

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek heeft het Bouwen met de natuur-onderzoeksvoorstel van Bas Borsje ‘Zacht en toch veilig’ gehonoreerd met de prestigieuze Veni-beurs. De komende vier jaar zal hij met collega-experts van Deltares en Ecoshape de stabiliteit van kwelders bestuderen tijdens stormen. De opgedane kennis zal een bijdrage leveren aan het ontwerpen van zachte vooroevers over de hele wereld. Deze maatregel heeft een golf dempende werking en vergroot de waterveiligheid.

Bouwen met de natuur is een veelbelovende manier van kustbescherming die internationaal steeds meer terrein wint van het traditioneel bouwen dijken en dammen. De aanpak draagt bij aan het klimaatbestendig maken van de kust en de economische ontwikkeling ervan. Borsje kan niet wachten om aan de slag te gaan: ‘Ik zie er enorm naar uit om een oplossing aan te dragen voor een van de grootste uitdagingen van de komende jaren, namelijk om Nederland veilig en leefbaar te houden, om samen te mogen werken met mensen van verschillende gerenommeerde onderzoeksinstituten en om expert te worden op dit nieuwe en fascinerende onderzoeksgebied.’

Borsje heeft overigens al zijn sporen verdiend in Bouwen met de natuur-oplossingen: hij was onder meer nauw betrokken bij de aanleg van de Zandmotor en is nog met Deltares collega’s betrokken bij herstelprojecten na de orkanen Katherina en Sandy in Amerika.

Excellent onderzoeksvoorstel

De Veni-beurs wordt toegekend aan recent gepromoveerde wetenschappers ‘met een opvallend en origineel talent en een grote fascinatie voor het doen van uitdagend en grensverleggend onderzoek’. Het levert een bedrag van 250.000 euro op waardoor Borsje de komende vier jaar een groot deel van zijn tijd kan investeren in het ‘Zacht en toch veilig’-onderzoek.

Extra reden tot blijdschap is dat van de 12 van de 95 voorstellen die vanuit het vakgebied Technische Wetenschappen zijn gehonoreerd, zijn voorstel als enige de kwalificatie excellent kreeg van de jury en dus als eerste eindigde in de ranking.

Borsje zal zijn onderzoek uitvoeren vanuit Vakgroep Water engineering en Management aan de Universiteit Twente, de vakgroep van prof. Suzanne Hulscher, en kennisinstituut Deltares.

Zuidgors Westerschelde

Kweldersysteem Zuidgors Westerschelde