Prijs van het Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken voor Deltares

Gepubliceerd: 11 maart 2014

Deltares ( Karen Meijer) heeft de jaarlijkse scriptieprijs van het Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken (NGIZ) gekregen voor haar scriptie over de ‘problematiek van ontbossing in relatie tot klimaatverandering, maatregelen om ontbossing tegen te gaan’.

De methodische opzet, het uitstekende empirische gedeelte en het aangename contrast van deze scriptie met de vaak meer verhalende of essayistische betogen was reden voor de jury om de scriptie van Meijer de prijs te geven. De scriptieprijs werd uitgereikt door de heer Ko Colijn, Directeur van Instituut Clingendael.

 

van links naar rechts Ko Colijn (directeur Clingendael) en Karen Meijer

van links naar rechts Ko Colijn (directeur Clingendael) en Karen Meijer

Bestuurskundig onderzoek naar bijdrage donoren

In haar bestuurskundig onderzoek heeft Meijer gekeken naar de financiële bijdragen die donoren in het verleden hebben geleverd voor activiteiten om klimaatverandering te voorkomen in ontwikkelingslanden. Werd dit gedaan uit belang van het donorland zelf, of waren zorgen om het milieu en de effecten van klimaatverandering de reden? Aanleiding voor het onderzoek is het REDD+ instrument.

Ontbossing levert ongeveer 10% van de wereldwijde emissie van broeikasgassen

Ontbossing levert ongeveer 10% van de wereldwijde emissie van broeikasgassen. Het REDD+ instrument wil deze emissies voorkomen door ontwikkelingslanden te betalen voor het behoud van hun bossen. Het idee van REDD+ is dat publiek geld gebruikt wordt voor capaciteitsontwikkeling en pilots, en dat het geld voor het voorkomen van ontbossing vanuit private partijen kan komen. Maar het vervolg op het Kyoto protocol is nog niet duidelijk. En mochten er geen emissietargets komen of zou REDD+ niet tot verhandelbare credits leiden, dan is de kans op private financiering klein en zal mogelijk een beroep gedaan worden op donorgelden.

De vraag is dan of die donorfinanciering er komt en welke landen klimaatprogramma’s in het verleden financierden. Uit het onderzoek van Meijer is gebleken dat donorbijdragen op het gebied van klimaatmitigatie in het verleden mede worden verklaard vanuit de betrokkenheid van landen bij internationale milieubescherming. Dat kan betekenen dat in de toekomst landen ook geld beschikbaar willen maken voor REDD+.

Deutsches Institut für Entwicklungspolitik

Op dit moment werkt Meijer vier dagen in de week bij het Deutsches Institut für Entwicklungspolitik (DIE) in Bonn waar zij zich onder andere bezighoudt met onderzoek naar internationaal beleid op het gebied van REDD+ en klimaatadaptatie, en een dag bij Deltares.