Prijs voor Salt Water App Deltares

Gepubliceerd: 26 september 2014

Deltares is derde geworden bij de Climate Adaptation Business Challenge. Het kreeg de prijs voor het project ‘Salt Water APplication’ (SWAPP). In totaal deden er 78 inzendingen uit 28 landen met de wedstrijd mee. Met het geldbedrag dat is gewonnen kan Deltares de app verder ontwikkelen.

Aanleiding voor de app is het probleem van verzilting, waarmee boeren en waterbeheerders langs de kust in toenemende mate te maken hebben. Oorzaak hiervan is de klimaatverandering. Via de app krijgen zij informatie over de elektrische geleidbaarheid van het water, met analyse van de data. Hiermee krijgen ze indicaties over de locaties waar verzilting optreedt. Zo kunnen zij gerichte maatregelen nemen, bijvoorbeeld in de vorm van ondergrondse zoetwateropslag.

Teamleider Marta Faneca Sànchez neemt de prijs in ontvangst.

Teamleider Marta Faneca Sànchez neemt de prijs in ontvangst.

Deltares is derde geworden bij de Climate Adaptation Business Challenge. Het kreeg de prijs voor het project ‘Salt Water APplication’ (SWAPP). In totaal deden er 78 inzendingen uit 28 landen met de wedstrijd mee. Met het geldbedrag dat is gewonnen kan Deltares de app verder ontwikkelen.