Proeven voor flexibele gasaansluitingen

Gepubliceerd: 19 oktober 2014

Een nieuw type flexibele gasaansluiting voor grote gebouwen heeft de test in de geofaciliteiten van Deltares goed doorstaan. De gasaansluiting is getest conform de KIWA GASTEC Keuringseis 201.

Flexibele gasaansluitingen zijn in bodemdalingsgevoelige gebieden noodzakelijk om een grondzetting van 80 cm op te vangen. Door grondverzakkingen kan de koppeling tussen de gebouwaansluiting en de gasleiding onder de grond lek raken.

De zakkende grondconstructie

De zakkende grondconstructie

In vier stappen van 20 cm is de flexibele aansluiting totaal 80 cm omhoog getrokken in een zandpakket. Tijdens deze stappen is continu de kracht gemeten die de grond veroorzaakt op de constructie en getest op lekken. Met de resultaten gaat KIWA GASTEC duurtesten uitvoeren in hun laboratorium in Apeldoorn. Wanneer deze stappen goed doorlopen zijn kunnen netwerkbeheerders dit nieuwe type flexibele gasaansluiting gaan gebruiken.

Opgehoogd zandpakket na volledige trek van 80 cm

Opgehoogd zandpakket na volledige trek van 80 cm