ProRail en Deltares werken samen aan een betrouwbaar spoor

Gepubliceerd: 20 november 2019

ProRail en Deltares tekenden een alliantie-overeenkomst en pakken gezamenlijk kennisvragen op voor een betrouwbaar spoor nu en in de toekomst. Het spoorwegnetwerk wordt de komende jaren steeds zwaarder belast door steeds meer reizigers- en goederentreinen.

Door deze toenemende fysieke belasting van het spoor en baanlichaam komt de kwaliteit onder druk te staan. Meer en zwaardere treinen hebben tevens een effect op trillingen naar de omgeving toe. Soms zijn deze trillingen voelbaar en kunnen invloed hebben op de mensen en gebouwen in de spoorzones. De ondergrond speelt hierin een grote rol, maar is tegelijkertijd een onzekere factor waar nog onvoldoende van bekend is.

Risico’s en de onzekerheden van de ondergrond

Deltares en ProRail werken al enige jaren samen om de  risico’s en de onzekerheden van de ondergrond inzichtelijk te maken. Niet alleen op specifieke trajecten, maar ook op netwerkniveau worden gezamenlijk projecten uitgevoerd naar trillingshinder en de stabiliteit van aardebanen. Een ander voorbeeld van de samenwerking in de afgelopen jaren is het valideren van  de spoordegradatievoorspellingen door gebruik te maken van de meettreindata. Met dit project hebben de twee partijen ook in Europees verband elkaar weten te vinden en te versterken.

Meettrein

Arjen Zoeteman en Joris van Ruijven, initiatiefnemers van de alliantie: “De alliantie helpt ons om elkaar makkelijker en sneller te vinden en kennisproducten en tools op te leveren waar ProRail hun werkproces mee kan verbeteren en optimaliseren.” ProRail en Deltares onderstrepen het belang om onderzoek te doen in nauwe samenwerking met marktpartijen, andere kennisinstellingen en universiteiten. De overeenkomst heeft als doel om gezamenlijk richting te geven om gezamenlijk de kennisvragen op te pakken en tot innovatieve oplossingen te komen. Dit moet uiteindelijk tot toepasbare kennis voor ProRail leiden en daarmee tot verbetering en optimalisatie van het huidig werkproces.

Ondertekening van de alliantie-overeenkomst door Karel van Gils, manager Technische Vernieuwing en Innovatie van ProRail en Erik Janse directeur van Deltares.