Rapport Het Schone Waterexperiment is klaar

Gepubliceerd: 6 februari 2018

Het rapport over Het Schone Waterexperiment in Amsterdam is klaar. Het Schone Waterexperiment is een burgerwetenschapsproject dat afgelopen zomer in Amsterdam is gehouden.

Amsterdammers deden toen met een speciale toolbox zelf waterkwaliteitsmetingen en vulden de resultaten in op een speciale website.

De resultaten en geleerde lessen uit dit experiment vind je nu terug in deze publicatie.

Daarnaast is er een video gemaakt over het experiment zelf. Ook de geanonimiseerde data uit dit onderzoek is  beschikbaar via de website.

Het Schone Waterexperiment had tot doel om Amsterdammers kennis op te laten doen over waterkwaliteit in de stad, om meer gegevens te genereren over waterkwaliteit en om te onderzoeken hoe burgers waterkwaliteit beoordelen. Daarnaast is dit project voor alle betrokkenen bedoeld als leertraject over toepassing van burgerwetenschap in de praktijk.

Het experiment was een initiatief van Waternet, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, WUR, AMS Institute, KWR, kunstenaar Pavèl van Houten en Deltares.