R&D Highlights 2020 is uitgekomen

Gepubliceerd: 22 juli 2020

De publicatie R&D Highlights 2020 is deze week uitgekomen. Deze editie biedt in vogelvlucht een overzicht van 37 van onderzoeksprojecten waar we recent aan hebben gewerkt, onderverdeeld in de vier missiegebieden: Future delta’s, Sustainable delta’s, Safe delta’s en Resilient infrastructure.

We laten zien hoe we verbindingen tot stand brengen door samen te werken met bedrijven en andere onderzoeksinstituten en welke kennis we ontwikkelen om duurzame oplossingen te bieden voor wereldwijde maatschappelijke vraagstukken.

In deze editie gaan we in op actuele kwesties zoals versnelde zeespiegelstijging en de impact ervan op kusterosie, het herstellen van koraalriffen om kustoverstromingen te verminderen, de energietransitie, hoe om te gaan met extreme weersomstandigheden en nog veel meer.

Bekijk de R&D Highlights 2020.

Wilt u een exemplaar per post ontvangen ? Stuur een mail aan info@deltares.nl