Regionale zeespiegelstijging; 25% extra voor New York

Gepubliceerd: 19 december 2016

Een onderzoek gepubliceerd in Earth’s Future maakt een nieuwe voorspelling van de zeespiegelstijging langs de Golf- en Oostkust van Noord-Amerika in de 21e eeuw. Aan deze kust liggen grote en belangrijke steden zoals New York, Washington, Miami en New Orleans.

In het geval van New York gaat de stijging van de zeespiegel sneller dan het wereldwijde gemiddelde blijkt uit dit onderzoek. Ook zijn er per regio en per stad verschillen geconstateerd.

Glacio-isostatische bewegingen meegenomen

Het vernieuwende aan deze studie, waarvan Marc Hijma van Deltares co-auteur is, is de manier waarop de invloed van glacio-isostatische bodembewegingen zijn meegenomen. Die zijn berekend door gebruik te maken van een nieuwe database met gereconstrueerde zeespiegelniveaus van de laatste 10,000 jaar, 35 variaties in de opbouw en afsmelten van de ijskap uit de laatste ijstijd en 363 modellen voor de opbouw van de aarde. Ook veranderingen in de positie van oceaanstromingen, de dichtheid van het zeewater, oceaancirculatie en het smelten van het landijs hebben effect op de te verwachten zeespiegelstijging.

The contribution of glacial isostatic adjustment to projections of sea-level change along the Atlantic and Gulf coasts of North America

Kaarten van de verschillende zeeniveauprojecties in 2085-2100 ten opzichte van 2006-2015 voor RCP8.5. De projecties zijn: (a) glaciale isostatische aanpassing (voor model parameters die het best passen bij de US Atlantische kust dataset); (B) dynamische / sterische; (C) Groenland; (D) Antarctica, (e) gletsjers en ijskappen; (F) som van (a-e).

Doordat de onderzoekers deze database hebben gebruikt is duidelijk geworden dat de glacio-isostatische bewegingen er voor zorgen dat bijvoorbeeld New York meer dan een decimeter meer zeespiegelstijging voor de kiezen krijgt dan de wereldwijde verwachting. In een andere regio en stad langs de Golf- en Oostkust is dat bijvoorbeeld weer minder. Bodemdaling als gevolg van grondwaterontrekking en/of compactie is niet meegenomen in het onderzoek. Met name in steden als New Orleans zal deze daling voor een nog grotere relatieve zeespiegelstijging zorgen.

Houdt vooral rekening met de regionale zeespiegel

De studie laat het belang zien van het gebruiken van regionale voorspellingen van zeespiegelstijging voor het maken van waterveiligheidsplannen of klimaatadaptatie. Als managers van steden en kustgebieden gebruik maken van een regionale relatieve zeespiegelstijging (inclusief bodem) dan kunnen ze adaptieve maatregelen nog beter afstemmen.
De co-auteur Marc Hijma is betrokken bij het opzetten van een wereldwijde databank van zeeniveauveranderingen uit het verleden. Zo’n databank is nodig om regionale prognoses te kunnen maken. Hijma: ‘Die prognoses zouden bijvoorbeeld ook voor Noord-West Europa mogelijk zijn, maar dat was nu niet het onderwerp van onze studie’.