Remote sensing komt veiligheid in mijnbouwsector ten goede

Gepubliceerd: 17 oktober 2016

Remote sensing - het verzamelen van gegevens over het aardoppervlak door middel van satellieten- biedt enorme kansen om de veiligheid van mine tailing ponds te verbeteren. Dat zegt Deltares aan de vooravond van het World Mining Congres in het Braziliaans Rio de Janeiro.

Mine tailings zijn het restmateriaal dat bij de mijnbouw overblijft na het extractie- of zuiveringsproces van het gewonnen erts. Dit restmatariaal wordt in het mijngebied teruggestort als “landfills” of zogenaamde “Tailings Storage Facilities”,  waarbij het verweekte materiaal  vaak moet worden ingedamd met een aarden dam.

Doorbraken van deze dammen komen helaas regelmatig voor en hebben vaak verstrekkende gevolgen. Een voorbeeld is de Braziliaanse Samarco-damdoorbraak bij Bento Rodrigues in november 2015. Deze doorbraak had verlies van mensenlevens tot gevolg en bracht grote schade toe aan de leefomgeving en het ecosysteem. Er is de mijnbouwmaatschappijen veel aan gelegen om de veiligheid van deze Tailings Storage Facilities te verbeteren.

Betere voorspellingen

Deltares heeft de mogelijkheid om data uit remote sensing  op de juiste wijze te interpreteren en vervolgens te combineren met geotechnische voorspellingsmodellen. Voordeel van de remote sensing is dat de modellen aangescherpt worden met een enorme hoeveelheid meetpunten van aan het oppervlakte waarneembare veranderingen van de grondstructuren. Hierdoor zijn minimale afwijkingen van een tailingdam eerder waarneembaar en kunnen betere voorspellingen over de stabiliteit worden gedaan. Met behulp van deze informatie kunnen veel calamiteiten worden voorkomen doordat tijdig maatregelen kunnen worden genomen. Bovendien kan met deze oplossing  het onderhoud van de tailing pond gericht worden uitgevoerd op die plekken waar dat het meest noodzakelijk is.

Remote sensing Diamond Valley Lake Dam

Naast de combinatie van remote sensing met geotechnische modellen vraagt Deltares op het World Mining Congres aandacht voor andere innovatieve oplossingen voor veiligheid en risico-beperkende maatregelen in de mijnbouwsector, zoals het verbeteren van de veiligheid van het transport van erts over zee.

Het World Mining Congres vindt tussen 18- 21 oktober 2016 plaats in Rio de Janeiro, Brazilië. Deltares is ter plekke aanwezig in stand 186.