Rioolverzakking meten vanuit de ruimte

Gepubliceerd: 10 juli 2014

Rioolverzakkingen kunnen straks vanuit de ruimte worden gemeten. Een verbetering ten opzichte van de traditionele meetmethoden, die onnauwkeurig en erg kostbaar zijn. Dit idee, van Hansje Brinker, Waternet en Deltares, won onlangs een innovatieprijs Business Competition in Water en wordt de komende maanden verder uitgewerkt. Hun idee werd door de jury beschreven als “een zeer kansrijke techniek in handen van een uitstekend team”. De prijs: een innovatiebudget van €25.000. In de samenwerking met Hansje Brinker en Waternet brengt Deltares kennis in over het gedrag van de ondergrond. Aan de hand van satellietmetingen kan Deltares een uitspraak doen over het effect van maaiveldzakkingen op het riool.

Traditionele meetmethoden onnauwkeurig en kostbaar

Veel grote steden zijn gebouwd aan mondingen van rivieren, op slappe grond. Zo ook Amsterdam en Rotterdam en vele steden in het buitenland. Het gevolg is, dat riolen kunnen verzakken. Het rioolwater kan dan niet makkelijk meer wegstromen, waardoor het riool kan verstoppen. Bij hevige neerslag kunnen riolen het water niet voldoende wegvoeren en lopen straten onder water. Waternet beheert de riolering in de regio Amsterdam en is zich goed bewust van de verzakkende riolen. Jojanneke Dirksen, rioolspecialist bij Waternet:”De traditionele meetmethoden, om de verzakkingen in kaart te brengen, zijn te onnauwkeurig en erg kostbaar. Satellietmetingen zouden daar verandering in kunnen brengen en daarom zijn wij erg geïnteresseerd in deze nieuwe techniek.”

Satellietbeelden meten tot op de millimeter nauwkeurig

Jos Maccabiani, directeur bij Hansje Brinker: “Vanuit satelliet kan de verzakking van straten en gebouwen worden gemeten tot op de millimeter nauwkeurig. De uitdaging voor ons is, dat wij dan de straat meten en niet het riool, dat daar nog meters onder kan liggen. Dankzij de innovatieprijs kunnen we Deltares inschakelen. Dit kennisinstituut voor water en ondergrond helpt ons om onze metingen te vertalen naar de zakking van het riool. Doordat Waternet ook haar kennis en gegevens inzet, verwachten we deze satelliet techniek op korte termijn geschikt te kunnen maken voor rioolbeheer.”

Visualisatie van de verzakkingen: groene punten zijn stabiel, terwijl rode punten hard zakken. Het diagram laat de zakking in de tijd van één van de punten zien, zoals de satelliet deze meet.

Visualisatie van de verzakkingen: groene punten zijn stabiel, terwijl rode punten hard zakken. Het diagram laat de zakking in de tijd van één van de punten zien, zoals de satelliet deze meet.