Risico’s en effecten nieuwe chemische stoffen

Gepubliceerd: 12 september 2017

Het toenemende aantal chemicaliën dat elke dag op de markt komt en vervolgens in het milieu, vereist wetenschappelijke nieuwe en efficiëntere methoden voor het beoordelen en beheren van risico's. Deze zogenaamde ‘chemicals of emerging concern’ (CEC) zijn het onderwerp van het recente project SUSPECt.

SUSPECt integreert belangrijke wetenschappelijke kennis over emissieschatting, risicomodellering en effectbeoordeling van chemicaliën in een reeks besluitvormingsinstrumenten.

Menselijke en ecologische risico’s kwantificeren

Waterbeheerders en andere partijen kunnen deze instrumenten dan gebruiken om de menselijke en ecologische risico’s van de huidige situatie en van verschillende toekomstscenario’s te kwantificeren. Die toekomstige scenario’s zijn bijvoorbeeld; na de introductie van alternatieve producten, maatregelen om de emissie te verkleinen of verbeterde waterbehandeling.

Drie casestudies tonen werkbaarheid aan

SUSPECt toont de werkbaarheid aan in drie casestudies, namelijk een stedelijke (focus op farmaceutische en persoonlijke verzorgingsproducten) een landelijke (nadruk diergeneeskunde) en een regionale (integrale aanpak).

Deltares neemt deel aan SUSPECt in een consortium met Radboud Universiteit Nijmegen en Wageningen Universiteit en Onderzoek, met de focus waterkwaliteitsmodellering, expertise over emissies en het gebruik van passive sampling als monitoringstechniek.

Het project valt onder het partnershipprogramma TTW-STOWA-KWR-TKI watertechologie.