Ruimte voor de Rivier-collectief ontvangt Grote Rotterdam-Maaskantprijs 2018

Gepubliceerd: 16 oktober 2018

Het collectief Ruimte voor de Rivier, waar Deltares onderdeel van is, krijgt de Grote Maaskantprijs 2018. Ruimte voor de Rivier is volgens de jury een uniek samenwerkingsprogramma , dat heeft geleid tot een veiliger én aantrekkelijker rivierengebied. Aan de prijs, die iedere twee jaar wordt uitgereikt, is een geldbedrag van 25.000 euro verbonden.

Het prijswinnende collectief Ruimte voor de Rivier bestaat uit twaalf zogenoemde ‘makers’; oftewel vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, kennisinstituten, nationale en regionale overheden, bewoners en andere belanghebbenden van het project.  ‘Maker’ Jos Dijkman (oud-Deltares) was tussen 1995 en 2005 projectleider van Ruimte voor de Rivier bij het Waterloopkundig Laboratorium, dat tegenwoordig ondergebracht is bij Deltares.

Veiligheid en ruimtelijke kwaliteit

Voor de jury was van doorslaggevend belang dat Ruimte voor de Rivier is gebaseerd op twee doelstellingen: veiligheid en kwaliteit.  ‘De aanpak is een voorbeeld van hoe verschillende belangen en kansen elkaar hebben versterkt zodat veiligheid gecombineerd kon worden met ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid’, aldus het juryrapport.

“Rivierkunde en ruimtelijke kwaliteit gingen echt hand in hand bij dit project”, vertelt Dijkman namens Deltares. “We hebben destijds ruim zevenhonderd verschillende opties voor rivierverruiming onderzocht en de effecten van deze maatregelen in een programma gestopt, de Blokkendoos. Beleidsmakers, burgers en andere belanghebbenden konden aan de knoppen van deze Blokkendoos draaien en het effect van de verschillende ingrepen zien. Zo kreeg iedere partij goed zicht op de voor- en nadelen van bepaalde maatregelen. Daardoor kwam er uiteindelijk een voorkeursalternatief uit de bus dat niet alleen breed werd gedragen, maar waarin ook  het gedrag van water goed in beeld was gebracht.”

Overstromingen 1993 en 1995 aanleiding voor nieuwe aanpak

De overstromingen in 1993 en 1995 vormden de aanleiding voor het onderzoek. In eerste instantie werd alleen een rivierkundig onderzoek gestart. Daarbij werden de functies van de Rijn, haar zijtakken en het gebruik van het riviergebied in kaart gebracht om onderbouwde keuzes te kunnen maken voor de toekomst. Het project Ruimte voor de Rivier borduurde hierop voort met als doel het rivierengebied niet alleen veiliger te maken, maar ook aantrekkelijker.

Inmiddels zijn vier miljoen bewoners van het rivierengebied én beter beschermd tegen overstromingen, én wonen en werken zij in een hoogwaardige leefomgeving. Op ruim dertig plaatsen langs de Rijntakken -zoals de IJssel, Waal, Neder Rijn en Lek-  zijn maatregelen genomen en heeft de rivier meer ruimte gekregen. Na tien jaar zijn alle ingrepen gedaan en is het project zo goed als afgerond.

De Grote Maaskantprijs wordt iedere twee jaar uitgereikt aan één of meerdere personen die zich in bijzondere mate hebben onderscheiden op het terrein van architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur. De andere prijswinnaars van het collectief Ruimte voor de Rivier zijn Ina Adema, Roelof Bleker, Ingwer de Boer, Jorien Douma, Regina Havinga, Nol Hooijmaijers, Robbert de Koning, Niko Poolen, David van Raalten, Dirk Sijmons en Gert Verzijl.