Samenwerken voor zoet water op Schouwen-Duiveland van start

Gepubliceerd: 16 juni 2020

‘Samenwerken voor Zoet Water’ is donderdag 4 juni van start gegaan. In dit door de EU gefinancierde project werkt Deltares samen met de Gemeente Schouwen-Duiveland, Agrarisch Schouwen-Duiveland, verschillende agrarische ondernemers, de ZLTO , KWR Water en Acacia Water aan grootschalige toepassingen van zoetwateropslag in de ondergrond van Schouwen-Duiveland. Bijzonder in het project is dat hier met verschillende partijen in de water-voedsel keten wordt samengewerkt.

Het project is onderdeel van het Living Lab Schouwen-Duiveland en heeft als doel de zoetwatervoorraad in de ondergrond te vergroten en beschikbaar te stellen. De landbouwsector is zo minder kwetsbaar voor droogte. Met agrariërs, aannemers, adviseurs en experts worden bestaande methoden en technieken voor ondergrondse opslag verder uitgewerkt. Agrariërs krijgen maatwerk adviezen rondom het gebruik van slimme drainage technieken en de opslag van zoet water in de ondergrond. Vince Kaandorp zegt hierover: “In Zeeland hebben we veel kennis ontwikkeld rondom verzilting en waterberging in de ondergrond. De komende twee jaar gaan we met alle partners in de water-voedsel keten aan de slag om de beproefde oplossingen verder toe te passen en op te schalen. Zeer relevant gezien de recente droogte. Door infiltratie en slimme drainage kan zoet water worden vastgehouden en droogte- en zoutschade worden voorkomen.”

Deltares gebruikt hierbij kennis die is opgedaan bij verschillende projecten in de Proeftuin . Zeeland zoals GO-FRESH en ook internationaal zoals in Vietnam binnen het RVO project FAME.

In dit project gaan we werken aan het opstellen van richtlijnen en standaarden voor de opschaling en zijn we verantwoordelijk voor het delen van de kennis die wordt opgedaan in het project via workshops en publicaties.

Meer informatie over dit project zal de komende periode op www.livinglabschouwen-duiveland.nl te vinden zijn.