Samenwerking met Koeweit

Gepubliceerd: 24 april 2014

Deltares heeft woensdag 23 april een MoU getekend met de ‘Environment Public Authority’ (EPA) van Koeweit, de overheidsinstantie die belast is met milieuzorg in de openbare ruimte. Eén van de taken van EPA is het verzamelen van data ter onderbouwing van milieubeleid en ruimtelijke planning.

Ondersteuning bij duurzaam kustbeheer

Deltares zal EPA onder meer ondersteunen met kennis voor duurzaam beheer van stedelijk gebied, kustzones en wetlands en met het analyseren en ontsluiten van kennis en data voor waterkwaliteit en ecosystemen in mariene wateren, kustwateren en grondwater.

Aandacht voor ‘werken met de natuur’

Tijdens het tweedaags bezoek was er ook aandacht voor ‘werken met de natuur’, waarbij functies als waterveiligheid of waterzuivering met natuurlijke processen worden gecombineerd. De delegatie uit Koeweit bracht onder meer een bezoek aan de drinkwaterwinning en de Zandmotor, beide bij de Zuid-Hollandse kust bij Kijkduin.

Raja Dawood Al-Busairi, waarnemend algemeen directeur van EPA en Maarten Smits, algemeen directeur van Deltares ondertekenen de MoU

Raja Dawood Al-Busairi, waarnemend algemeen directeur van EPA en Maarten Smits, algemeen directeur van Deltares ondertekenen de MoU