Samenwerkingsovereenkomst met Alberta Canada

Gepubliceerd: 15 december 2014

De Alberta Energy Regulator (AER), waaronder de Alberta Geologische Dienst (AGS) valt, en Deltares gaan intensiever samenwerken als het gaat om waterbeschikbaarheid en kwaliteit.

Op 12 december 2014 is daarvoor een samenwerkingsovereenkomst getekend in Edmonton (Alberta, Canada) door Kevin Parks, Vice President Science and Evaluation van AER en Toon Segeren, Directeur Bodem en Grondwatersystemen van Deltares.

Deze samenwerking is sterk gericht op grondwaterbeheer zowel kwantitatief als kwalitatief. Het zuiden van de Provincie Alberta kent net als de provincies Saskatchewan en Manitoba een semi aride klimaat. De Provincie Alberta maakt een sterke groei door in de olie en gas industrie, waardoor de stedelijke ontwikkeling, landbouw en veeteelt groeien. Oppervlakte- en grondwater hoeveelheden staan daardoor onder druk, waardoor de behoefte ontstaat om het water aanbod en vraag beter op elkaar af te stemmen.

   Deltares signs agreement with Alberta Canada

Links Kevin Parks (AER) en Toon Segeren (Deltares)

 

De Geologische Dienst van Alberta (AGS) en Deltares werken nu al samen op het gebied van grondwatermodellering in een paar gebieden. Met deze overeenkomst wordt de samenwerking uitgebreid naar meer gebieden en verbreed. De twee organisaties gaan ook meer strategisch samenwerken als het gaat om onderzoek, kennisoverdracht (training) en samenwerking in specialistische projecten voor de komende 5 jaar.

Deze samenwerking is tot stand gekomen via het programma Partners for International Business (PIB) van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). In Alberta hebben organisaties als Alberta Innovates – Energy and Environment Solutions en het Ministry of Environment and Sustainable Resource Development bijgedragen aan deze samenwerking. Naast de RVO hebben het Consulaat Generaal (CG) en het Netherlands Trade Office (NTO) in Edmonton een cruciale rol gespeeld en de uitvoering ter plaatse mede vorm gegeven. De samenwerking met de combinatie van RVO en CG-NTO is onmisbaar om vooral de entree in een nieuwe markt mogelijk te maken. Door deze samenwerking ontstaan er nieuwe groei mogelijkheden.