Sandbox van de Waal voor publiek gelanceerd

Gepubliceerd: 5 juli 2018

Tijdens Nijmegen European Green Capital 2018 heeft Zijne Koninklijke Hoogheid Willem-Alexander samen met leerlingen van eco-schools de Sandbox bezocht. De Sandbox is een innovatie door Deltares die met projecties van water op zand kinetisch zichtbaar maakt wat een ingreep in het rivier- of kustgebied voor gevolgen heeft.

Door een crowdfundactie werd het voor natuur-historisch museum De Bastei in Nijmegen mogelijk om een eigen Sandboxmodel van de Waal in de collectie te hebben. Door te modelleren met de Sandbox ervaart de gebruiker zelf wat er allemaal bij komt kijken om overstromingen in het riviergebied van de Waal te voorkomen. Op een scherm dat boven het model hangt ziet hij hoe de waterstand in de rivier verandert. Door het nabootsen van de ‘ruimte voor de rivier ingrepen’ in het gebied bijvoorbeeld kun je het effect ervan met eigen ogen zien. Onderzoeker Jurjen de Jong; “Het is natuurlijk voor jong en oud fascinerend om zelf met zand ingrepen te kunnen doen aan de Waal en direct de effect te zien. Fantastisch dat we dit samen met de Bastei voor een groot publiek hebben kunnen maken”

Zijne Koninklijke Hoogheid Willem Alexander bij de Sandbox in Nijmegen, foto door Marscha van Druuten

Hoe wordt de Sandbox door onderzoekers gebruikt

De projecties op het zand zijn gekoppeld aan een hydrodynamisch model  dat voorspellingen kan doen voor waterstanden en stromingen. Alle menselijke aanpassingen aan kusten en rivieren kunnen zo door het zand te verplaatsen worden nagebootst en direct door het model berekend en getoond.

Je kunt hierbij denken aan het effect van havens, suppleties zoals de Zandmotor of getijdestromen in het Waddengebied. Voordeel is dat de effecten ook meteen zichtbaar zijn voor niet-onderzoekers.

Sandbox in de Bastei

De opstelling in de Bastei is uniek em dagelijks tussen 10.00 en 17.00 u te zien. Meer informatie is beschikbaar op de website: www.debastei.nl