Scenario’s voor Mekong Deltaplan Vietnam

Gepubliceerd: 8 januari 2014

Na de delta-scenario’s voor het Deltaplan van Nederland is Deltares ook betrokken bij het maken van de sociaal economische scenario’s voor het Mekong Deltaplan Vietnam. De sociaal-economische ontwikkelingen in dit land zijn naast de klimaatverandering van essentieel belang voor het gebruik van land en water in de Mekong Delta.

Scenario’s belangrijk instrument in de besluitvorming; adaptief deltamanagement

Scenario’s zijn een belangrijk instrument in de besluitvorming. Ze geven inzicht in mogelijke verschillende ontwikkelingen op lange termijn.  Daardoor is het mogelijk om beleidsvoornemens  te ‘toetsen’ op hun weerbaarheid of ‘robuustheid’. In het geval van een deltaplan zijn duurzaam gebruik van land en water, naast veiligheid en beschikbaarheid belangrijke gegevens. Sociaal economische aspecten hebben daar effect op. De bewustwording die ontstaat door het hebben van verschillende  lange termijn toekomstbeelden zal Vietnam helpen bij adaptief deltamanagement van het Mekong gebied. De Vietnamese overheid werkt met Masterplannen van vijf jaar waarin uitgegaan wordt van slechts een toekomstbeeld.  Door middel van scenario’s worden verschillende uitkomsten geschetst waardoor het belang van  duurzame en voldoende flexibele keuzes relevant wordt

Kennis over deltagebieden nodig voor deze scenario’s

Om goede sociaal-economische scenario’s voor een Deltaplan te  maken heb je kennis nodig over het deltagebied. Wat zijn de gevolgen van bevolkings- of economische groei op het gebruik van land en water? Wat zijn de effecten van die groei op  veiligheid, waterkwaliteit en duurzame inrichting. En past dat in de gewenste toekomstige ontwikkeling?. Deltares heeft die wetenschappelijke en technische kennis over deltagebieden.

Vier lange termijn scenario’s voor land en watergebruik

Samen met de Vietnamese stakeholders zijn er vier lange termijn scenario’s voor land en watergebruik ontwikkeld.  De vier scenario’s laten de onzekerheden omtrent de sociaal-economische ontwikkelingen en bijbehorende maatregelen en investeringen zien.

In de onderstaande figuur zijn de vier geschetst. De scenario’s aan de linkerkant kunnen werkelijkheid worden als het huidige (inefficiënte) gebruik van land en water doorgaan. Ze  zijn alletwee minder duurzaam, want er wordt minder rekening gehouden  met de natuurlijke situatie en voordelen van het rijke en vruchtbare land.  Er vindt bijvoorbeeld urbanisatie en industrialisatie plaats op vruchtbare grond waar hoge veiligheidsmaatregelen nodig zijn  vanwege de grote kans op overstromingen.  In de  scenario’s aan de rechterkant wordt bij het land en watergebruik veel meer rekening gehouden met de natuurlijke kenmerken van de Delta en hierdoor zijn de te nemen maatregelen efficiënter en duurzamer . Het ‘dual node’  scenario is daarnaast erg afhankelijk van een hoge economische groei.  Land en watergebruik binnen het ‘ agro-business industrialisation’ scenario is het meest flexibel en duurzaam. Hier wordt optimaal gebruik gemaakt van de natuurlijke omstandigheden en dit beleid is niet persé afhankelijk  van een hoge economische groei. Mocht deze hoge economische groei toch plaatsvinden dan kan het  worden aangepast. Beleid dat nodig is voor dit scenario is daarom ook als basis gebruikt voor de lange termijn visie van het Mekong Deltaplan Vietnam..  De overige scenario’s blijven in beeld om de robuustheid en flexibiliteit van de verschillende korte en lange-termijn maatregelen te toetsen.

scenario's mekong delta plan

Het Mekong Delta Plan

Het Mekong Delta Plan kwam tot stand in nauwe samenwerking tussen de Nederlandse en Vietnamese overheid. Het biedt een lange termijnvisie en aanbevelingen voor een duurzame en veilige ontwikkeling van de Mekong Delta. Het plan werd opgesteld onder coördinatie van Cees Veerman, speciaal adviseur van de Vietnamese premier Dung, voormalig voorzitter van de Commissie Duurzame Kustontwikkeling (2007-2008) en voormalig Nederlands minister van Landbouw (2002-2007). Minister Schultz hoopt dat het Mekong Delta Plan nieuwe mogelijkheden schept voor toekomstige samenwerking in de regio.

Mekong delta plan Long term vision and strategy, Long-term vision and strategy for a safe, prosperous and sustainable delta (PDF).

Bekijk bericht Minister overhandigt Mekong Delta Plan in Vietnam.