Schade overstromingen in Europa steeds hoger

Gepubliceerd: 10 maart 2014

Europese landen moeten de handen ineenslaan om in de toekomst overstromingsrisico’s nog te kunnen beheersen. In 2050 is de financiële schade door overstromingen mogelijk vijf keer zo hoog ten opzichte van nu. Dit heeft een studie van de Vrije Universiteit Amsterdam, waaraan Deltares heeft bijgedragen, aangetoond.

Vier soorten modellen zijn aan elkaar gekoppeld

In dit Europese onderzoeksproject is een koppeling gemaakt van vier soorten modellen: rivierwaterafvoer, financiële gegevens (schade), klimaatverandering en bevolkingsgroei. Door de modellen te koppelen kon geconcludeerd worden dat de schade van een overstroming altijd meerdere landen betreft. Ook is de conclusie dat de schade, wanneer die optreedt, steeds hoger wordt. Dit is vanwege de verandering in extreme rivierafvoeren als gevolg van veranderingen in het klimaat en het feit dat mensen steeds meer in kwetsbare gebieden gaan wonen. Belangrijk is ook dat de kans op omvangrijke schade in meerdere landen tegelijk sterk samenhangt, waardoor de vraag naar Europese hulp hoog kan zijn.

Gezamenlijke aanpak is nodig

Om op de gevolgen van overstromingen voorbereid te zijn, zullen Europese landen meer moeten kijken naar een gezamenlijke aanpak, bijvoorbeeld op het gebied van preventie maar ook op het gebied van verzekeringen. De resultaten van het onderzoek geven overheden en (her)verzekeraars nu meer inzicht in het optreden van schades als gevolg van overstromingen
Het onderzoek is afgelopen zondag gepubliceerd in het gerenommeerde tijdschrift ‘Nature Climate Change’.