Schade overstromingen Europese kust stijgt met 11 miljard euro per jaar

Gepubliceerd: 31 maart 2014

Als er geen extra maatregelen genomen worden, stijgt de schade door overstromingen aan de Europese kust mogelijk met 11 miljard euro per jaar. Ook stijgt het aantal mensen dat wordt getroffen. Daarmee zijn overstromingen als eerste van de drie belangrijkste risico’s van klimaatverandering voor Europa geïdentificeerd. Dit is een van de resultaten van het onderzoeksrapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) van de Verenigde Naties, dat vandaag is uitgekomen. Onderzoeker Laurens Bouwer van Deltares is een van de weinige Nederlanders die heeft meegeschreven aan het rapport.

Investeren in dijkversterking

Bouwer is een van de hoofdauteurs van het hoofdstuk over Europa. De conclusie is dat er ten opzichte van het vorige rapport, zes jaar geleden, al veel in Europa is gebeurd, onder andere op het gebied van beleidsvorming en informatievoorziening. Europa ligt ook voorop op het gebied van aanpassingsmaatregelen zoals verbetering van de waterveiligheid, vanwege de aanwezige kennis en middelen. Echter, als er niet tijdig extra aanpassingmaatregelen genomen worden, kan de schade aan Europese kust met 11 miljard euro per jaar toenemen. Ook levert toegenomen bewoning van kwetsbare kustgebieden een bijdrage aan de stijging van de risico’s. Door onder andere te investeren in dijkversterking en bewoning waar mogelijk te beperken, kunnen deze gevolgen wel sterk worden beperkt, voor relatief gering investeringen van circa 3,5 miljard euro per jaar. Het probleem is echter dat niet alle gebieden zich lenen voor extra dijken of dijkversterking. En bovendien hebben sommige landen in Europa deze aanpassingsmaatregelen niet als prioriteit gesteld.

Overige rapporten IPCC

Het rapport is het tweede deel uit een reeks rapporten van de IPCC. Deel I beschrijft de meteorologische aspecten en Deel III gaat over het terugdringen van de uitstoot. Dit tweede deel gaat specifiek over de gevolgen van klimaatverandering. De andere twee belangrijkste risico’s voor Europe zijn droogte en hittegolven. Het IPCC komt iedere zes jaar uit met een nieuwe serie rapporten over klimaatverandering.

De samenvatting van het rapport kun je downloaden op de website van het IPCC.