Seminar over kansen kustbescherming Louisiana

Gepubliceerd: 29 september 2017

De Amerikaanse staat Louisiana kent grote uitdagingen met betrekking tot haar kustbescherming. Voor de ontwikkeling en uitvoering van maatregelen zijn financiële middelen beschikbaar. De Staat Louisiana, Deltares en NWP organiseren op donderdagmiddag 9 november een bijeenkomst om deze kansen voor de Nederlandse watersector aan u toe te lichten.

Tijdens de bijeenkomst wordt u door Nederlandse en Amerikaanse partijen geïnformeerd over ervaringen en mogelijkheden in Louisiana. Hierbij zal de nadruk liggen op concrete marktkansen die voortkomen uit de benodigde bescherming en ontwikkeling van de kust.

U kunt zich via deze link aanmelden voor de bijeenkomst.