Simulatie meteo-tsunami 29 mei 2017

Gepubliceerd: 5 juli 2017

Deltares heeft naar aanleiding van de 'meteo-tsunami' van 29 mei jl. langs de Nederlandse (zuid)westkust een simulatie gemaakt die dit verschijnsel weergeeft. Deze laat zien hoe dergelijke golven ontstaan en bewegen langs de kust. De simulatie is gedraaid met een geschematiseerde en vereenvoudigde wind- en luchtdruk verloop. Het resultaat laat het tijdsverloop van de waterstand midden op zee en aan de kust te zien.

In de vroege ochtend van 29 mei 2017 werden er langs de Nederlandse (zuid)westkust plotseling enkele opvallend hoge golven waargenomen. De plotselinge hoge golven, ook wel meteo-tsunami genoemd, werden veroorzaakt door de actieve lijn van onweersbuien (een zogeheten squall-line). Onder de buienlijn ontwikkelde zich een luchtdrukverstoring die in de metingen op KNMI-stations goed zichtbaar was. Op sommige plaatsen is een luchtdrukverstoring van ruim 5 hPa gemeten.  De buienlijn trok rond 5.00 uur langs de Zeeuwse kust waarbij het actiefste deel nog buitengaats bleef. Daarna kreeg de kust van achtereenvolgens Zuid- en Noord-Holland te maken met de snel passerende buienlijn met een snelheid van circa 75 kilometer per uur.

De D-HYDRO animatie laat het tijdsverloop (in MET) van de waterstand langs de kust zien. De witte punten geven de locaties van Vlissingen, Hoek van Holland en Den Helder weer. 

“Dit soort golven komen wel vaker voor, maar vallen vaak niet op omdat de waterstand laag is of gewoon omdat het gebeurd wanneer er weinig mensen op het strand zijn”, laat Deepak Vatvani weten. “Ook in andere landen zijn dit soort verschijnselen waargenomen. Het zou goed zijn om te onderzoeken of in de toekomst dit vaker voor gaat komen en hoe groot de risico’s zijn wanneer het verschijnsel zich voordoet tijdens een drukke stranddag.”

 

Tijdverloop (in MET) van de gemeten en gesimuleerde meteo-tsunami 29 mei 2017 langs de Nederlandse kust in Vlissingen, Hoek van Holland en Den Helder.

 

Bron:
https://www.knmi.nl/over-het-knmi/nieuws/zeldzame-meteo-tsunami-treft-nederlandse-kust
http://www.weer.nl/nieuws/detail/2017-05-30-terugblik-meteo-tsunami/