Slibmotor zorgt voor snelle aangroei kwelders

Gepubliceerd: 6 oktober 2014

Het project ‘Kwelderontwikkeling Koehoal door middel van een slibmotor’ kan rekenen op Waddenfonds-subsidie en kan van start gaan. Dit project wil kweldergroei bevorderen door het vergroten van het sediment-aanbod in de vorm van een zogenaamde ‘slibmotor’. Deltares is verantwoordelijk voor de modellering en een deel van de monitoring.

Geld besparen op onderhoud dijken

Gedurende drie jaar zal een deel van sediment dat wordt gebaggerd in de haven van Harlingen worden verspreid in de buurt van de kwelders nabij het plaatsje Koehoal om daar de kwelders versneld te laten aangroeien.

Kwelders zijn ecologisch zeer interessant, maar zijn ook goed voor de dijkbescherming.

In Waterforum zegt Thijs van Kessel, namens Deltares bij het project betrokken, hierover: ‘Als het project succesvol is, dan vergroot je de ecologische waarde van het gebied en verklein je de onderhoudsbehoefte van de dijken. Hierdoor hoeven dijken minder vaak versterkt te worden, wat heel veel geld bespaart. Bovendien kan de kweldergroei ook meer toerisme opleveren.’

Modelleren en monitoren

Van Kessel legt tevens uit wat het modelleren en monitoren inhoudt. Bij het modelleren wordt voorspeld waar het slib het beste verspreid kan worden zodat het via de bewegingen van water en sediment voor zoveel mogelijk aangroei zorgt. ‘Dat kunnen we wel proberen uit te zoeken via trial and error, maar dat is zonde van de tijd en het geld. We proberen daarom zo goed mogelijk in te schatten wat de optimale balans is tussen transporttijd en -kosten en slibaangroei.’

Bij monitoring gaat het erom dat Deltares de werking van de slibmotor zo goed mogelijk in kaart brengt. ‘Daarbij kijken we niet alleen naar de kweldergroei zelf, maar ook naar de transportprocessen die plaatsvinden.’

2978[1]

Het project wordt uitgevoerd door een consortium van de Stichting EcoShape en haar partners (waaronder Deltares), Natuurorganisatie It Fryske Gea en de Gemeente Harlingen.