SOLUTIONS legt nieuwe verontreinigingen onder vergrootglas

Gepubliceerd: 7 oktober 2014

Van 13 tot 16 oktober komen zo’n honderd vertegenwoordigers van veertig Europese onderzoekspartners en stakeholders van het EU-project SOLUTIONS bij elkaar. Tijdens deze bijeenkomst, die bij Deltares wordt gehouden, zullen de voortgang en eerste resultaten worden besproken.

Onbegrepen verontreiniging door medicijnen en health care producten

SOLUTIONS is door de EU gestart omdat nieuwe verontreinigingen door onder meer medicijnen en health care producten, veel problemen kunnen opleveren voor de Europese waterkwaliteit. Over de chemische stoffen die hiervoor worden gebruikt is nog te weinig bekend. Hierdoor is een effectieve aanpak niet mogelijk. SOLUTIONS moet hierin verandering brengen. Deltares coördineert voor het onderzoek de waterkwaliteitsmodellering en stelt software beschikbaar.

2984[1]

Stof zelf, hoeveelheid of karakteristiek rivier?

Jos van Gils, namens Deltares bij SOLUTIONS betrokken: ‘Van veel nieuwe verontreinigingen weten we dat ze in potentie een negatief effect op de waterkwaliteit hebben. Maar waarom dat zo is, weten we vaak niet. Ligt het aan de stof zelf of aan de hoeveelheid in het water? Of is het de manier waarop een chemische stof is verwerkt in het product? Of zijn de karakteristieken van de rivier waarin het terecht komt van invloed? SOLUTIONS gaat op dit soort vragen antwoord geven.’

Verontreiniging voorkomen

Belangrijk doel van SOLUTIONS is beter te voorspellen welke stoffen onder welke omstandigheden problemen gaan veroorzaken. Van Gils: ‘Als we dat weten, kunnen we goed onderbouwde richtlijnen opstellen die voorkomen dat de verontreiniging ontstaat. Nu merken we vaak pas dat een stof een probleem is, als het al in milieu terecht is gekomen. Met SOLUTIONS willen we tools ontwikkelen waarmee waterbeheerders proactief kunnen handelen. Daarnaast willen we tools ontwikkelen voor waterbeheerders waarmee ze sneller een analyse kunnen maken als zich een probleem voordoet zodat grootschalige verspreiding wordt voorkomen.’

SOLUTIONS is gestart op 1 oktober 2013 en loopt tot 1 oktober 2018.