Start onderzoek voorspellen zoutindringing en innovatieve oplossingen

Gepubliceerd: 19 november 2019

Het SALTISolutions onderzoeksprogramma dat zoutindringing via oppervlaktewater onderzoekt kan van start, zo maakte NWO onlangs bekend. Deltares is één van de initiatiefnemers van dit zesjarige NWO Perspectiefprogramma. Een beter begrip van de verziltingsdynamiek en de mogelijke maatregelen die zoutindringing kunnen beperken, moeten leiden tot een gerichtere en meer natuurlijke benadering van het beheer van zoet en zout water in de Nederlandse delta. Ook internationaal heeft deze kennis de potentie om zoutindringing in delta’s beter in te schatten en te beheren. De opgebouwde kennis zal ook wereldwijd getest worden, waaronder in de Mississippi Delta.

Robuustere zoetwatervoorziening

Zoetwater is cruciaal voor drinkwater, natuur, landbouw en industrie. Maar de beschikbaarheid ervan staat onder druk. De afgelopen droge zomers in Nederland drong het zoute zeewater steeds verder de rivier op en zorgde voor problemen bij onder andere de landbouw, drinkwaterinnamepunten en zoetwater minnende natuur. Klimaatverandering en zeespiegelstijging zullen deze problemen versterken waardoor de beschikbaarheid van zoetwater in de toekomst in de knel kan komen. De beschikbaarheid van zoetwater is een zorg die gedeeld wordt door deltagebieden wereldwijd.

Beter voorbereid op de toekomst met de Virtual Delta

Om beter op zowel korte als lange termijn voorbereid te zijn worden modellen, datastromen, potentiële maatregelen en input van stakeholders op diverse tijds- en ruimteschalen samengebracht. Van turbulente stromingen op het kleinste schaalniveau tot de gevolgen van klimaatverandering op de lange termijn. In deze Virtual Delta, een ‘digital twin’ model van de Rijn-Maasmonding, worden de effecten van alle maatregelen binnen SALTISolutions inzichtelijk gemaakt. Wouter Kranenburg, expert zoutindringing bij Deltares: “In de Virtual Delta testen we  de interactie van wetenschappelijke kennis, innovatieve oplossingen en lokale belangen. We voorspellen hoe, waar, wanneer en hoe lang verzilting optreedt en hoe maatregelen zoals het implementeren van nature-based solutions de zoetwatervoorziening beïnvloeden”.

Deltares informatiesystemen vormen basis

De basis van de Virtual Delta zal worden gevormd door  informatiesystemen en numerieke modellen van Deltares. Nieuwe kennis over processen en maatregelen zullen worden ingebouwd om te komen tot een realistische ‘digital twin’. Met het Virtual Delta kunnen Rijkswaterstaat, waterschappen, havenbedrijven, drinkwaterbedrijven en natuurorganisaties straks aan de slag om slimme maatregelen te ontwikkelen en beter onderbouwde beleidskeuzes te maken.

Consortiumpartners

Het SALTISolutions onderzoeksprogramma duurt zes jaar en wordt uitgevoerd onder leiding van prof. dr. J.D. Pietrzak (TU Delft). Voor dit NWO Perspectiefprogramma is 6,5 miljoen euro financiering toegekend. De deelnemende organisaties en instituten zijn: Arcadis, ARK, Boskalis, Bureau Waardenburg, BAM, Deltares, Evides, Flanders Hydraulics, Havenbedrijf Amsterdam, Havenbedrijf Rotterdam, HKV, Hoogheemraadschap van Rijnland, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Hydrologic, Koninklijk NIOZ, Nortek-NL, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Royal HaskoningDHV, STOWA, Svasek, Technische Universiteit Eindhoven, Universiteit Twente, Universiteit Utrecht, Van Oord, VEMW, VEWIN, Wageningen Universiteit, Waterschap Hollandse Delta, WNF