Stichting 3Di tilt waterbeheer 21e eeuw naar een hoger plan

Gepubliceerd: 27 november 2014

De hevige neerslag van afgelopen zomer laat zien wat ons te wachten staat bij klimaatverandering. Nederland wordt ondanks zijn internationaal vermaarde waterhuishouding toch verrast door dergelijke buien waarin meer dan 100 mm in een paar uur kan vallen.

De hevige neerslag van afgelopen zomer laat zien wat ons te wachten staat bij klimaatverandering. Nederland wordt ondanks zijn internationaal vermaarde waterhuishouding toch verrast door dergelijke buien waarin meer dan 100 mm in een paar uur kan vallen.

Van links naar rechts: Wytze Schuurmans (directeur Nelen & Schuurmans) en Ron Thiemann (directielid Deltares) ondertekenden vandaag in bijzijn van de notaris de statuten van de stichting 3Di.3022[1]

Van links naar rechts: Wytze Schuurmans (directeur Nelen & Schuurmans) en Ron Thiemann (directielid Deltares) ondertekenden vandaag in bijzijn van de notaris de statuten van de stichting 3Di.

100 keer gedetailleerder en 100 keer sneller dan bestaande modellen

Er is daarom veel belangstelling voor 3Di, een nieuw simulatiemodel dat de gevolgen van extreme buien nauwkeurig berekent. 3Di is 100 keer gedetailleerder en 100 keer sneller dan de bestaande modellen. Dankzij de nauwkeurige berekeningen wordt niet alleen duidelijk wat de kwetsbare gebieden zijn, maar ook hoe deze op een kosteneffectieve wijze kunnen worden beschermd. Deze kennis kan leiden tot besparingen van 10-tallen miljoenen door maatwerk in verbeteringsmaatregelen.

Internationaal veel belangstelling

Het nieuwe model is ontwikkeld door Deltares, de TU Delft en Nelen & Schuurmans. Het wordt inmiddels gebruikt door waterschappen en gemeenten, waaronder Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Maar ook internationaal is er veel belangstelling voor het nieuwe 3Di-model.

Stichting 3Di vandaag opgericht

Om de verdere ontwikkeling van 3Di nationaal en internationaal te stimuleren, is vandaag de Stichting 3Di opgericht. De Stichting 3Di zal nauw samenwerken met de waterbeheerders om het waterbeheer van de 21 e eeuw naar een hoger plan te tillen en de aanpak internationaal onder de aandacht te brengen.