TO2: oplossingen voor morgen én vandaag

Gepubliceerd: 8 november 2022

We leven in een tijd vol ingewikkelde maatschappelijke vraagstukken. Van economische onzekerheid, historische ontwikkelingen op de energiemarkt tot opwarming van de aarde,van gezondheidscrisis tot verduurzaming. Organisaties voor toegepast onderzoek, de TO2, leveren praktische resultaten voor het oplossen van problemen voor morgen én vandaag. Zoals het komen tot innovatieve technologieën die antwoord geven op deze uitdagingen én belangrijk zijn voor onze toekomstige banen en inkomsten.

De TO2 instellingen zijn MARIN, Deltares, Nederlandse Organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO), Wageningen University en Research (WUR) en Nederlandse Lucht en Ruimtevaartcentrum (NLR).

Deze impactrapportage laat concrete oplossingen zien die TO2 instellingen met hun toegepast onderzoek hebben gevonden. Ze zijn gegroepeerd rondom de thema’s ‘energietransitie en duurzaamheid’, ‘landbouw, water en voedsel’, ‘gezondheid en zorg’, ‘veiligheid’ en ‘sleuteltechnologieën’. De uitkomsten zijn van onschatbare waarde voor onze samenleving en zijn het waard om breed gedeeld te worden. Zo kunnen maatschappelijke organisaties, overheden en bedrijven de kennis toepassen.
In de rapportage ziet u 26 verschillende voorbeelden hiervan.