Toolbox Klimaatbestendige Stad en Klimaatschadeschatter online beschikbaar

Gepubliceerd: 2 april 2019

Sinds deze week zijn de hulpmiddelen 'Klimaatschadeschatter' en 'Klimaatbestendige Stad' beschikbaar. De Klimaatschadeschatter geeft gemeentes of een regio een eerste schatting van extra schadekosten door klimaatverandering. En met de toolbox Klimaatbestendige stad kunnen verschillende pakketten van adaptatiemaatregelen worden opgesteld en met elkaar worden vergeleken. Beide hulpmiddelen kunnen worden gebruikt als ondersteuning bij het voeren van de dialoog over wateroverlast, droogte of hitte.

Toolbox Klimaatbestendige Stad

De Toolbox Klimaatbestendige Stad, een vervolg op de Adaptation Support Tool onder leiding van Deltares, bevat uitgebreide informatie over een veertigtal adaptatiemaatregelen om een wijk, buurt, terrein of straat beter te beschermen tegen wateroverlast, droogte en hitte. Met de tool kan een gebruiker een gebied intekenen, om vervolgens te zien waar welke adaptatiemaatregelen geschikt zijn en hoeveel deze ongeveer kosten en opleveren. De tool kan worden ingezet als gemeenschappelijke kennisbasis tijdens de (risico)dialoog, maar kan ook individueel worden gebruikt om mogelijke maatregelen te verkennen.

Frans van de Ven (projectleider Deltares): “Op het gebied van klimaatadaptatie ligt er voor stedenbouwkundigen en gemeentes een hele mooie opgave waarbij ze kunnen putten uit een breed palet aan maatregelen. De toolbox geeft inzicht in dit brede palet waardoor zij in staat worden gesteld de juiste afwegingen te maken.”

Klimaatschadeschatter

De Klimaatschadeschatter geeft een inschatting van extra schadekosten door klimaatverandering die zijn te verwachten als niets aan klimaatadaptatie wordt gedaan. De tool drukt de extra schade in geld uit voor wateroverlast, hitte, droogte en de gevolgen van overstromingen. Een eerste (bèta)versie is nu online beschikbaar via deze link.  De ambitie is de tool de komende tijd verder uit te breiden.

Onderzoekslijn

De twee hulpmiddelen zijn ontwikkeld door de onderzoekslijn Klimaatbestendige Stad van het Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK-KBS), een samenwerkingsverband van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie, STOWA, Rijkswaterstaat en kennisinstellingen waaronder Deltares.