Training waterbeheer voor Colombia

Gepubliceerd: 16 april 2014

Beleidsmakers van diverse nationale Colombiaanse overheden kwamen afgelopen week op bezoek bij Deltares voor een kennisuitwisselingsprogramma over waterbeheer. De nadruk lag op governance aspecten, het planningsproces en het toepassen van kennis uit modelleerstudies.

Onder de deelnemers waren Claudia Pineda, directeur water van het ministerie van Milieu en Duurzame ontwikkeling, en Omar Vargas, directeur hydrologie van het nationaal meteorologisch en hydrologisch instituut IDEAM. Daarnaast waren er medewerkers van CorMagdalena (beheerder van de Magdalena rivier), het Adaptatiefonds en DNP (nationaal departement voor planvorming).

Ondersteuning bij riviermodellering

De training komt voort uit het modelleerproject van de rivier de Magdalena. Deltares ondersteunt beheerder CorMagdalena met kennis op het gebied van riviermodellering. Hiermee wordt onder meer een hydrodynamisch model ontwikkeld.

Bespreking governance aspecten het waterbeheer Columbia

Bespreking governance aspecten het waterbeheer Columbia

Training versterkt samenwerking Nederland en Colombia op watergebied

Het programma stond onder supervisie van prof. Eelco van Beek, senior specialist waterbeheer bij Deltares, en Gerard Blom, unithoofd zoetwatersystemen. Naast experts van Deltares, hebben diverse medewerkers van Rijkswaterstaat een bijdrage geleverd aan het programma. Onder meer Ingwer de Boer, voormalig directeur van het programma Ruimte voor de Rivier. De training versterkt de samenwerking op watergebied tussen Nederland en Colombia.