Intreerede van Frans Klijn: omgaan met klimaatveranderingen in de delta’s.

Gepubliceerd: 10 januari 2019

Frans Klijn, onderzoeker in toegepaste geo-ecologie en beleidsanalyse, geeft woensdag 30 januari op TU Delft zijn oratie over hoe men moet omgaan met de consequenties van de delta’s, veroorzaakt door klimaatverandering en bodemdaling.

Delta’s hebben een vruchtbare grond en goede scheepvaartverbindingen naar het achterland. Dit resulteert in verstedelijking in de delta’s. Maar de gevolgen van de klimaatverandering slaan in delta’s het hardst toe. Klimaatverandering brengt gevolgen als stormvloeden, overstromingen en verzilting. De delta’s dragen hier de grootste consequenties van door de mens veroorzaakte klimaatverandering en bodemdaling. In de deltaplannen streven we naar het ontwerpen van strategieën om delta’s te versterken en aan te passen aan de toenemende gevaren van stormen, hoogwaters en droogtes.

Binnen Deltares houdt Frans zich de laatste jaren voornamelijk bezig met overstromingsrisicobeheer met betrekking tot natuur-revalidatie en langetermijnplanning voor duurzaamheid, waaronder de deltaplannen. Deze plannen vragen een reflectie op hoe wij omgaan met onvoorspelbaarheid en anticipatie op veranderingen. Op deze manier kunnen we gebeurtenissen beheersen in plaats van dat deze uitgroeien tot rampen. Met het oog op de fundamentele onzekerheden over de toekomst moet de planning kunnen worden aangepast.

De oratie van Frans Klijn vindt plaats op woensdag 30 januari om 15:00 uur in het Auditorium van de TU Delft op de Mekelweg 5 en kan ook via de livestream gevolgd worden. Deelname is gratis en aanmelding overbodig.