Validatietesten innovatieve afmeertechniek voor havens van de toekomst

Gepubliceerd: 10 april 2019

Deltares is samen met Shoretension, Royal HaskoningDHV, MARIN, Vopak en Shell op zoek naar de mogelijkheden van een innovatieve afmeertechniek voor de haven van de toekomst. Duurzaamheid en economische vitaliteit staan centraal in de haven van de toekomst. Deze havens zullen er zeer waarschijnlijk anders uitzien dan de havens zoals we die nu kennen, een voorbeeld hiervan zijn nieuwe concepten voor open havens.

Verschillende ontwerpen en golfcondities worden getest in het golfbassin.

Een open haven heeft minder impact op de kustzone, maar vergt meer van het afmeersysteem om de schepen op zijn plek te houden tijdens het laden en lossen. Hier zouden nieuwe innovatieve afmeersystemen uitkomst kunnen bieden. Om te bepalen waar de grenzen liggen voor deze afmeertechnieken worden schaalmodeltesten gedaan in de Delta Basin, het 3D golfbassin bij Deltares. Innovatieve afmeersystemen spelen een cruciale rol in de stap naar een duurzamere haven waar de impact op de omgeving zoveel mogelijk wordt beperkt.

Op zoek naar grenzen

In de afgelopen jaren heeft ShoreTension een innovatieve afmeertechniek ontwikkeld die de krachten in afmeerlijnen laag houdt door slim in te spelen op de bewegingen van het schip. Op deze manier kan het schip met lage lijnkrachten toch goed stil worden gehouden. Dit maakt efficiënt laden en lossen mogelijk, ook met ongunstigere golfcondities. De afmeertechniek wordt al op verschillende locaties wereldwijd succesvol toegepast, maar de karakteristieken en toepassingsgrenzen van deze techniek zijn nog niet goed bekend. “We willen weten hoe dit afmeersysteem zich gedraagt onder verschillende golfcondities en in interactie met andere constructies, vertelt Niek Bruinsma van Deltares die de proeven begeleidt. “Bovendien is het van belang om na te gaan tot welke golfhoogte deze techniek veilig ingezet kan worden en wat dus de grenzen aan deze afmeertechniek zijn, iets dat je bij voorkeur onder gecontroleerde omstandigheden in een schaalmodel onderzoekt”.

Resultaten verwerkt in numerieke modellen om duurzame havenontwerpen uit te werken

In het golfbassin worden diverse situaties en verschillende golfcondities nagebootst op schaal 1:40. Met de resultaten uit de verschillende testcases realiseert Deltares een database die door Royal HaskoningDHV gebruikt wordt om hun numeriek representatie van het afmeersysteem te valideren. Dergelijke modellen kunnen ingenieursbureaus en aannemers gebruikt worden om haalbaarheidsstudies voor nieuwe open-havenconcepten uit te voeren. Op dit moment overwegen enkele havens al dergelijke inzichten in te gaan zetten.

Dit onderzoeksproject is uitgevoerd door een consortium bestaande uit: Deltares, ShoreTension, Royal HaskoningDHV, MARIN, Vopak en Shell. Het project wordt gefinancierd door de deelnemende partijen en Topsector Water & Maritiem (TKI Deltatechnologie). Een deel van het rapport is openbaar beschikbaar