Van data-schatkist naar mobiele applicatie voor de binnenvaart

Gepubliceerd: 11 september 2017

Vrachtschepen worden hightech dataverzamelaars in het project CoVadem: binnenvaartschippers verzamelen tijdens de vaart informatie over vaardiepte en gedrag van de rivieren. De verzamelde informatie wordt centraal verwerkt, geanalyseerd en verrijkt met rivierkundige kennis. Om deze informatie op een inzichtelijke manier te delen met de scheepvaart wordt er gewerkt aan een mobiele applicatie. De eerste versie hier van werd afgelopen week gepresenteerd aan binnenvaartondernemers.

CoVadem: varen met voorkennis

Het project CoVadem, een initiatief van MARIN, Deltares, Autena Marine en Bureau Telematica Binnenvaart, staat voor coöperatieve vaardieptemeting; een project waarbij binnenvaartschippers tijdens de vaart informatie over vaardiepte inwinnen en op een slimme manier met elkaar delen. Abonnees van CoVadem hebben op die manier direct toegang tot de meest actuele dieptegegevens en waterstandvoorspellingen. Alle spelers rond de binnenvaart hebben baat bij de inzichten die ontstaan uit het combineren en analyseren van vaarweg- en prestatiedata. Schippers kunnen scherper afladen, efficiënter varen en besparen op brandstof. Daarnaast kunnen vaarwegbeheerders en baggeraars dankzij deze informatie proactief inspelen op vaarwegcondities.

Van data naar applicatie

Welke informatie hebben schippers nodig om zo efficiënt mogelijk te varen? En hoe kan deze info zo inzichtelijk mogelijk in beeld worden gebracht? De wensen en eisen van de schipper zijn de afgelopen maanden geïnventariseerd en het basissysteem voor de applicatie is daarop gebaseerd. Om verder te bouwen tot een optimaal systeem is het belangrijk de scheepvaart continu te betrekken in het proces. Afgelopen week werden binnenvaartondernemers, partners in het TKI Dinalog project Covadem+, daarom uitgenodigd voor de eerste oplevering van de applicatie.

In de eerste oplevering worden de waterstanden en waterdiepten gepresenteerd bij de meetstations in Nederland en Duitsland, zowel actuele waarden als voorspellingen voor de komende dagen. Naast de ontwikkeling van slimme algoritmen zijn er grote stappen genomen in het onderliggende database- en ICT-systeem, de sensormonitoring aan boord en omrekening van sensorwaarden naar begrijpelijke indicatoren. Zoals te zien in de applicatie: informatie over de af te leggen route en de prestatie van het schip: waterdiepte, waterniveau, brandstofverbruik.

Eerste oplevering van de applicatie

Reacties binnenvaartondernemers

Eerste ervaringen en reacties van de gebruiker zijn belangrijk: hoe bewegen zij zich door de applicatie? Is informatie duidelijk gepresenteerd? Is er genoeg waarde gecreëerd voor de gebruikers? Na een uurtje klikken en testen zijn de reacties positief. De wensenlijst wordt verder aangevuld en er is voldoende informatie om een volgende slag te maken en weer een stap dichterbij de ambitie van CoVadem te komen.

 

 

Meer weten over CoVadem en op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in het project: http://covadem.eu.