Varen van Rotterdam naar Maxau; veiliger en met minder brandstof

Gepubliceerd: 20 december 2018

Dankzij de CoVadem technologie en pionierende binnenvaartschippers is de route van Rotterdam tot Maxau over de rivier straks efficiënter te varen. Een kastje aan boord maakt het mogelijk om te varen op basis van waterdieptes in plaats van waterstanden. De schipper kan ook 6 dagen vooruit kijken en de route nemen met het minste brandstofverbruik.

Tot voor kort moesten binnenvaartschippers op deze route de optimale reis bepalen door informatie over waterstanden te gebruiken. Maar om te bepalen hoeveel lading je mee kunt nemen, hoeveel brandstof er nodig is en welke traject je daarmee vaart is actuele en toekomstige informatie over de waterdiepte op de rivier nodig. Doordat schepen die de route nu varen een kastje aan boord hebben waarmee ze die diepte doorgeven wordt na een snelle berekening met Delft FEWS-software van Deltares een kaart met actuele waterdieptes geleverd. De diepte op de rivier wordt zes dagen vooruit voorspeld en werkt ook in een app op de mobiele telefoon.
CoVadem is een initiatief van MARIN, Deltares, Autena Marine en Bureau Telematica Binnenvaart . Het initiatief heeft geleid tot de oprichting van de CoVadem B.V. die de techniek verder exploiteert. De data blijven altijd eigendom van de scheepseigenaar en zijn alleen door hem in te zien. De geanonimiseerde data worden door kennisinstituten MARIN en Deltares gebruikt om processen beter te begrijpen en daarmee de dienstverlening verder te verbeteren.

Van Rotterdam naar Maxau een eerste traject

Rolien van der Mark, expert rivieren en binnenvaart, presenteerde vanochtend samen met het gehele ontwikkelteam aan deelnemers van het eerste uur de resultaten van dit eerste traject van Rotterdam naar Maxau. Van der Mark; ‘Er is nu al veel data verzameld die niet alleen belangrijk zijn voor schippers maar uiteindelijk ook voor het rivierbeheer. De bedrijfseconomische en milieuvoordelen van een zuinigere, beter beladen reis voor de schippers zijn evident, maar ook het moeilijk voorspelbare riviersysteem wordt nu beter in kaart gebracht. In plaats van eens in de zoveel tijd te meten op een bepaalde plek, hebben we nu dagelijks, en op een langer traject de rivierbodem in zicht. We leren zo steeds meer over de bodemontwikkeling. Over het effect van de rivierduinen onder water die op hun beurt stroming en waterstanden beïnvloeden. Het levert kennis en data op waar we in de toekomst onze modellen mee kunnen verbeteren. Als het gaat om hoogwaters maar juist ook voor lage waterstanden. Met de droogte en lage waterstanden van afgelopen maanden nog in het achterhoofd hebben voorspellingen op basis van actuele data grote meerwaarde’.

Milieuvriendelijk onderhoud

Met de CoVadem data die van de binnenvaart binnenkomt kunnen we ook zien of en waar de rivier moet verdiept. De inzet van baggerschepen kan zo bijvoorbeeld effectiever en milieuvriendelijker. En ook in havenbekkens kan het sedimentbeheer met de data wellicht doelmatiger, maar dan moet de data worden verrijkt met aanvullende gegevens. Van der Mark; ‘dichter naar de kust toe krijg je namelijk te maken met getijde en zout. Aspecten die nu nog onvoldoende meegenomen worden in de verwerking van de data tot betrouwbare informatie. Met Havenbedrijf Rotterdam onderzoeken we dit verder.’

Toekomstige ontwikkelingen

Als Van der Mark naar de toekomst kijkt dan ziet ze meer toepassingen dan een slimme routeplanner voor de binnenvaart. ‘CoVadem kan onze riviermodellen verbeteren en daarmee ook het dynamisch en integraal rivierbeheer. Genoeg reden in ieder geval om als kennisinstituut betrokken te blijven bij CoVadem. Rijkswaterstaat heeft inmiddels besloten dat 22 patrouilleschepen worden uitgerust met de CoVadem box. Dat geldt ook voor vijf schepen van het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam. De CoVadem BV die deze technologie exploiteert zoekt overigens meer schippers die willen meedoen. Hoe dat werkt is te lezen op hun website