Verbeteren waterkwaliteit Morón-rivier in Argentinië

Gepubliceerd: 6 mei 2019

In de provincie Buenos Aires in Argentinië wonen 4 miljoen mensen in het stroomgebied van de Rio Reconquista. Een van de meest vervuilde zijrivieren van deze Rio is de rivier de Morón. Onbehandeld huishoudelijk afvalwater, lozingen door industrieën en ongecontroleerd storten van vaste afvalstoffen zijn er de belangrijkste bronnen van vervuiling.

De steden Morón en Hurlingham, de waterbeheerder Comirec, drink- en afvalwaterbedrijf Aysa en de Provinciale Autoriteit ADA (lozing van industrieel afvalwater) hebben samen met Nederlandse partners Waternet, de gemeente Amsterdam en Deltares een strategie ontwikkeld om de waterkwaliteit van de rivier de Morón te verbeteren.

Niet alleen technische oplossingen

Deze strategie richt zich niet alleen op technische oplossingen voor de aanpak van de waterverontreiniging, maar vooral op een geïntegreerde aanpak. Stadsplanning, beheer van vast afval en modellen voor duurzame financiering worden er in meegenomen. Het D-Emission-model van Deltares rekende de verschillende scenario’s door. Die emissie module is onderdeel van het D-Health model van Deltares.

Vooral een gezamenlijke strategie

Zo was het mogelijk om met alle belanghebbenden scenario’s te bespreken en afwegingen te maken. Waternet en de gemeente Amsterdam organiseren hiervoor de workshops. Met als resultaat een afgestemd, doorgerekend en geïntegreerd plan uit voor de verbetering van de waterkwaliteit in de Morón. Juist die gezamenlijke strategie is wat er tot op heden ontbrak.

vanaf April worden er workshops gehouden

Financiën en planning

RVO (Partners voor Water) heeft de Nederlandse bijdrage aan de ontwikkeling van de strategie gefinancierd. De gezamenlijke strategie wordt in juli 2019 verwacht.