Verontreinigende stoffen in grondwater sneller opgespoord

Gepubliceerd: 16 oktober 2014

Deltares gaat een nieuw soort passive sampler ontwikkelen waardoor verontreinigende stoffen als bestrijdingsmiddelen en geneesmiddelen in het grondwater al in hele lage concentraties kunnen worden opgespoord. Daardoor kunnen eerder maatregelen worden genomen en wordt de kans verkleind dat de middelen zich grootschalig verspreiden
De nieuwe passive sampler is goed nieuws voor waterleidingbedrijven die hun drinkwater uit het grondwater halen.

De nieuwe passive sampler is goed nieuws voor waterleidingbedrijven die hun drinkwater uit het grondwater halen.

Dit is goed nieuws voor waterleidingbedrijven die hun drinkwater uit het grondwater halen.

Nauwkeurig beeld waterkwaliteit

Heel lage concentraties van stoffen worden met de huidige analysetechnieken niet aangetoond. Door de stoffen te concentreren op passive samplers is dit wel mogelijk en wordt een beter beeld van de waterkwaliteit verkregen.

De passive samplers die gebruikt gaan worden bestaan uit velletjes van speciaal materiaal die in het water hangen en continu stoffen uit het water opnemen. Op de velletjes concentreren de stoffen zich en kunnen zeer lage concentraties nu wel gemeten worden.

Sampler in peilbuizen

De samplers zijn al met succes toegepast, maar tot nu toe alleen in het oppervlaktewater. Deltares gaat nu voor de provincie Noord-Brabant een aangepaste sampler ontwikkelen die in peilbuizen kan worden gehangen en het grondwater monitort. Voor de provincie is een goede kwaliteit van het grondwater belangrijk omdat het wordt gebruikt voor drinkwater.

Onderzoek in Milieulaboratorium Deltares

De komende maanden zullen de nieuwe samplers in het Milieulaboratorium van Deltares in Utrecht worden ontwikkeld, getest en geschikt gemaakt voor toepassing in het veld. Ze zullen van een materiaal worden gemaakt dat vooral bestrijdingsmiddelen en geneesmiddelen bindt. In de loop van 2015 zullen met veldproeven in Noord-Brabant de samplers verder worden getest.