Voorspellings- en waarschuwingssysteem Sava rivier bijna gereed

Gepubliceerd: 3 april 2018

Deltares werkt samen met Royal HaskoningDHV, Eptisa, het Hydro-Engineering Institute Sarajevo en Mihailo Anđelić aan een voorspellings- en waarschuwingssysteem (FFWS) voor vijf Oost-Europese staten in het stroomgebied van de Sava. Afgelopen maand werd het systeem (versie 1.0) opgeleverd.

 

foto: International Sava River Basin Commissie

Versie 1.0

Sinds 2016 is een team van internationale en lokale deskundigen hard bezig met het ontwikkelen van een voorspellingssysteem voor de 5 staten. Ook de lokale autoriteiten zijn nauw betrokken. Na drie eerdere preleases, is het systeem nu volledig werkend en in de praktijk toepasbaar. Tot aan de zomer zal het systeem in de dagelijkse praktijk worden getest. Na de zomer zullen de laatste verbeterpunten worden meegenomen en wordt de eindversie (2.0) opgeleverd.

Activiteiten komende paar maanden

De komende maanden zullen gebruikers vooral testen op aspecten als het verbeteren displays, ontsluiting en uitwisseling van data, procedures en performance indicators (juistheid voorspellingen). Deltares en HaskoningDHV zullen de komende maanden trainingen verzorgen, zowel online via webinars als op locatie. Gebruikers zullen tijdens de komende periode vooral ook onderling hun ervaringen zo veel mogelijk uitwisselen.

Bijzonder project

Sava-FFWS is een zeer bijzonder project, omdat zich in het stroomgebied van de Sava (97.700 km2) maar liefst vijf landen bevinden: Slovenië, Kroatië, Bosnië en Herzegovina, Montenegro en Servië. Bovendien ligt er nog een zeer klein deel van het stroomgebied in Albanië. Elk land heeft zijn eigen modellen, monitoringsystemen, voorspellingssystemen, waterautoriteiten en belangen. Een nieuw uniform systeem moet die verschillen overbruggen en de samenwerking op het gebied van watermanagement mogelijk maken. De voornaamste doelstelling van het project is het bieden van ondersteuning en het mogelijk maken van weloverwogen beslissingen in tijden van overstromingen en droogte. De taak van het consortium is drieledig: het opzetten van een effectieve organisatiestructuur, ervoor zorgen dat de juiste informatie op het juiste moment op de juiste plaats terecht komt en het verzorgen van opleidingen voor de stakeholders.