Waarde vooroever onvoldoende erkend

Gepubliceerd: 1 juli 2014

Een dijk met een begroeide vooroever maakt de dijk robuuster tegen veranderende golfhoogtes. Vegetatie, zoals wilgenbossen, mangroves en kwelders, heeft de eigenschap om grote golven sneller te dempen dan kleine golven. Hierdoor worden golven van verschillende hoogtes gedempt tot eenzelfde hoogte aan de voet van de dijk.

Adaptieve dijk kan miljoenen euro’s aan dijkversterking besparen

Bregje van Wesenbeeck, ecoloog en specialist natuurlijke waterkeringen bij Deltares, zal deze waardevolle eigenschap van vooroevers nader toelichten tijdens het symposium Understanding Risk in Londen. ‘Het maakt een dijk adaptief tegen veranderende omstandigheden en kan ons in de toekomst miljoenen euro’s aan dijkversterkingen besparen’, aldus Van Wesenbeeck.

Ontwerpregels hybride oplossingen opgesteld en gevalideerd

Toch worden vooroevers nog maar nauwelijks meegenomen bij het bepalen van het beschermingsniveau van een dijk. Naast onbekendheid met deze zogenoemde ‘hybride oplossing’, is het ontbreken van ontwerpregels één van de redenen. Van Wesenbeeck: ‘Daarom werken we er momenteel hard aan om ontwerpregels op te stellen en te valideren. Vervolgens zullen hiervoor makkelijk bruikbare tools worden ontwikkeld. Dit gebeurt onder meer in het EU-project FAST/

Vooroevers hebben naast waterveiligheid ook sociaal-economische voordelen

Vooroevers hebben naast waterveiligheid, ook sociaal-economische voordelen. Door deze buitendijkse landschappen te behouden of herstellen, ontstaat een aantrekkelijker landschap dat extra recreanten aantrekt en habitat biedt voor vis, garnalen en schelpdieren.