Water biedt steden kansen voor ontwikkeling

Gepubliceerd: 14 augustus 2018

Zes internationale teams zijn geselecteerd en gaan binnenkort in Azië aan de slag voor het programma Water as Leverage. Ze zoeken oplossingen voor klimaat- en waterproblemen in de steden Semarang (Indonesië), Khulna (Bangladesh) en Chennai (India). Deltares levert kennis aan de teams voor Semarang en Chennai.

Met partners uit de regio en de Water as Leverage partners beginnen de teams en de steden aan een samenwerking van 9 maanden. Dit proces begint met onderzoek op locatie, waarbij de teams kansen leren benutten, samenwerkingsverbanden opbouwen en snel kennis opdoen van de complexiteit van de uitdagingen. Ze ontwikkelen samen met plaatselijke coalities en internationaal talent hun plannen en ontwerpen.

‘De verwachting is dat als we waterproblemen in deze steden aanpakken dit ook de sociaal-economische situatie verbetert. Want water biedt inwoners ook kansen.’ Zo legt Hans Gehrels de ‘water as leverage’ filosofie uit. In deze steden gaan we samen met anderen, zeker ook lokale partijen op zoek naar oplossingen voor de water- en klimaatproblemen. De Aziatische infrastructuurinvesteringsbank (AIIB) en de Nederlandse ontwikkelingsbank (FMO) doen ook mee. Dat maakt ondersteuning en uitvoering van de oplossingen die worden uitgewerkt een stuk waarschijnlijker.’

Semarang groeit, de bodem daalt

In Semarang zijn er elk jaar wel overstromingen. Met name door economische- en bevolkingsgroei is het nodig steeds meer grondwater te gebruiken. Hierdoor zakt de bodem van Semarang jaarlijks met enkele centimeters. Naast het duurzaam voorkomen van de erosie aan de kust door het verdwijnen van vegetatie (zoals mangroves) is het even belangrijk om de bodemdaling aan te pakken. Alleen zo kan Semarang zich blijven ontwikkelen en zijn bewoners een robuuste toekomst bieden. In Semarang werkt Deltares mee in twee teams; het ene team gaat op zoek naar oplossingen voor wateropslag en waterverdeling, het andere team richt zich op het doorbreken van cascade-effecten.

Team “One Resilient Semarang: Water(shed) as Leverage” bestaat uit
One Architecture & Urbanism, Inc, Deltares, Wetlands International, Kota Kita, Sherwood Design Engineers, Hysteria Grobak, Iqbal Reza, UNDIP.

Team “Cascading Semarang – Steps to inclusive growth” bestaat uit
MLA+, Deltares, FABRICations, PT Witteveen+Bos Indonesia, UNDIP, UNISSULA, IDN Liveable Cities.

Chennai India, photo Aleksandr Zykov

Chennai toekomstbestendige havenstad

Havenstad Chennai heeft met zijn havenontwikkelingen in de laatste decennia de natuurlijke systemen, bijvoorbeeld die van sedimentatie, behoorlijk veranderd. Gevolg is een groter risico op overstromen. Door de groei en de uitbreiding van de stad richting lagunes en moerasgebieden wordt stedelijk watermanagement steeds belangrijker want naast wateroverlast komt ook de waterkwaliteit onder druk te staan. Het team dat zich richt op Chennai kijkt vooral naar de langere termijn; hoe kan de stad zich met de huidige klimaatverandering blijven groeien zonder dat dit ten koste gaat van de leefbaarheid?

Team “Rising Waters, Raising Futures” bestaat uit
Deltares, IGCS, IIT Madras, Care Earth Trust, CUDi (Center for Urban Design Innovation, Karlsruhe Institute for Technology, Waggonner & Ball, Benthem Crouwel Architects, Arcadis and VanderSat.

Financierbare projecten

Na de onderzoeksfase presenteren de teams hun eerste ideeën voor selectie en ontwikkeling tot financierbare projecten.

Water as Leverage for Resilient Cities Asia is een initiatief van de Nederlandse overheid (Ministerie van Buitenlandse Zaken en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland), de Nederlandse Watergezant, International Architecture Biennale Rotterdam (IABR)