De aftrap van het Water, Peace and Security Initiative; water en veiligheid vraagt om actie.

Gepubliceerd: 22 maart 2018

De groeiende vraag naar zoet water, in combinatie met eroderende ecosystemen, waterverontreiniging en klimaatverandering, creëren wereldwijd waterschaarste. Ons levensonderhoud en onze economieën zijn uiterst kwetsbaar geworden voor waterstress. Miljoenen mensen worden dagelijks getroffen door de gevolgen van wateronzekerheid waardoor ze worden geconfronteerd met inkomensverlies, voedseltekorten en conflicten over watervoorraden. In kwetsbare regio’s kan dit de mate van sociale ‘disruptie’ verhogen waardoor conflicten en migratie kunnen intensiveren. Er is een dringende behoefte om beter begrip te verkrijgen over de mogelijke onderlinge relatie tussen water en onveilige situaties voor de mens. Daarnaast is het ook nodig om vooral op tijd en effectief te kunnen reageren om escalatie te voorkomen. Tijdig actie ondernemen kent een hoge prioriteit voor zowel humanitaire -, economische - en veiligheidsredenen.

Het Water, Peace and Security Initiative

Het Water Peace & Security Initiatve (WPSI) is in 2017 opgericht door IHE Delft, World Resources Institute, Deltares en het Den Haag Centrum voor Strategische Studies met steun van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het staat open voor verdere samenwerking. Wetlands International, Oregon State University en het Pacific Institute zijn inmiddels aangesloten.

Het initiatief bestaat uit vier werkgebieden:

1. Begrijpen; het vergroten van het begrip over de onderlinge relatie tussen water en veiligheid voor de mens en op basis daarvan krachtige informatie-instrumenten ontwikkelen voor actie. Hiervoor wordt een wereldwijde online tool ontworpen die de kwetsbaarheid van landen en regio’s voor water-gerelateerde veiligheidsbedreigingen zal monitoren en zal fungeren als een vroegtijdig waarschuwingsinstrument. Voor geïdentificeerde “hotspotgebieden” met potentieel veiligheidsrisico’s, zal de WPSI instrumenten ontwikkelen voor gefundeerde besluitvorming, het ondernemen van adequate en ook voor analyse van de interventies.
2. Mobiliseren; op basis van de data politiek bewustzijn creëren waardoor momentum ontstaat, kennis wordt uitgewisseld en effectieve acties worden gemobiliseerd.
3. Leren; de capaciteiten, kennis en vaardigheden ontwikkelen die nodig zijn om de kwetsbare regio’s met de door water-gerelateerde veiligheidsbedreigingen aan te pakken.
4. Versterken van de dialoog: de processen verbeteren voor het vreedzaam oplossen van conflicten door middel van diplomatie, bemiddeling, dialoog en de rechtsstaat op basis van data.

Op 22 maart, de Wereldwaterdag, tijdens het Wereld Water Forum 2018 deelde het WPSI consortium zijn doelstellingen, aanpak en verwachte impact in de presentatie ‘Op weg naar handhaving van vrede en veiligheid in een water-onzekere wereld’.

De rol van Deltares

Deltares, als toegepast onderzoeksinstituut voor water en ondergrond, zal op drie manieren aan dit project bijdragen. Ten eerste door satellietgegevens te analyseren, zie bijvoorbeeld de Deltares AquaMonitor. Ten tweede door wereldwijde watertekorten voorspellingsmodellen te ontwikkelen. En als laatste zal Deltares naar aanleiding van interventies in de regio’s gedetailleerde analyses uitvoeren ter ondersteuning van transparante en empirische onderbouwing van de besluitvorming voor water-gerelateerde conflictpreventie. Dit wordt getest in Upper Niger (Afrika) en een tweede casus zal later in het project worden bepaald.

Hoe data helpt

De modellen en informatie die zullen worden ontwikkeld, zijn bedoeld om een reeks van actoren zoals, internationale hulp- en ontwikkelingsorganisaties, donoren en investeerders, regeringen en het maatschappelijk middenveld, te ondersteunen om tijdig en adequaat op te treden. Om ervoor te zorgen dat de uitkomsten voldoen aan de informatiebehoeften, zullen we direct in contact treden met veel potentiële eindgebruikers en geïnteresseerde partijen uitnodigen om te participeren.

De volgende stap

De eerste resultaten van de WPSI zullen worden gepresenteerd tijdens het Wereldwaterweek congres in Stockholm van 26 – 31 augustus 2018, met het expliciete doel om feedback van eindgebruikers te ontvangen zodat behoeftegericht en effectief modellen en interventies kunnen worden ontwikkeld.