Waterkennis van groot belang bij Defensie missies

Gepubliceerd: 13 juni 2018

Vandaag hebben Rijkswaterstaat, Defensie en Deltares een oefening gehouden voor een reëel Defensie (water)scenario tijdens een missie in het buitenland. Het gaat om een fictief maar reëel scenario, gebaseerd op een situatie uit 2004, waarbij in korte tijd een advies moet worden gegeven over de waterveiligheid. Dit is van belang voor zowel de militairen als de inwoners in het gebied. De oefening laat zien dat de Nederlandse waterkennis niet alleen in eigen land van belang is, maar ook kan worden benut voor de veiligheid van de Nederlandse troepen en hun omgeving. De oefening is daarmee interessant voor het laten slagen van peace-keeping missies in het buitenland.

Er is door Rijkswaterstaat specifiek gekozen voor een defensie-scenario vanuit het partnership dat Rijkwaterstaat heeft met WTEc (Water risk Training Expertise centre). Dit centrum bestaat uit de waterpartners Rijkswaterstaat, Waterschappen en Defensie.

De oefening komt direct voort uit een convenant uit 2015 waarin Rijkswaterstaat, de Unie van Waterschappen en Defensie meer kennis, mensen en materieel met elkaar willen uitwisselen op het gebied van waterveiligheid, nationaal en internationaal. Deze vorm van samenwerking tussen de waterpartners, toegevoegd met functioneel specialisten, past bij de Adaptieve Krijgsmacht. Onder tijdsdruk is een nauwe samenwerking tussen civiele-, militaire- én kennispartners belangrijk bij het nemen van onderbouwde beslissingen en het leveren van slimme oplossingen tijdens dergelijke peace-keeping missies.