Wereldgezondheidsdag. Deltares en Erasmus MC verkennen samenwerking.

Gepubliceerd: 7 april 2019

Water- en bodemkwaliteit en onze gezondheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Onderzoek naar het hoe en waarom gebeurt echter bij verschillende instanties. Deltares en Erasmus MC slaan daarom de handen ineen om dit onderzoek bij elkaar te brengen.

Blootstelling aan bepaalde stoffen in het water en de ondergrond kunnen gevolgen hebben voor de gezondheid. Erasmus Medisch Centrum uit Rotterdam doet onderzoek naar gezondheid van burgers op wijkniveau, waar Deltares op datzelfde lokale niveau modellen heeft die de blootstelling aan schadelijke stoffen voorspellen. Zo kan bijvoorbeeld waterkwaliteit (open water) of riolering (gesloten water) in kaart gebracht worden. Samen willen we kijken of er door de combinatie misschien verbanden te ontdekken zijn tussen waterkwaliteit, riolering en gezondheid. Dit onderzoek kan meerwaarde leveren voor zowel waterbeheerders als artsen.

Antibiotica en resistentie

De aanwezigheid van antibiotica en daartegen resistente bacteriën in het riool vormen wereldwijd een groeiend probleem. Resistente bacteriën kunnen zich op deze manier in de omgeving verspreiden met alle negatieve gevolgen van dien. Ook hier nemen Deltares en Erasmus MC zich voor samen te onderzoeken hoe dit proces werkt in verschillende contexten. Het huidige voorstel is om resistente bacteriën op te sporen en te volgen in zowel Groningen als Indonesië.

waterkwaliteit in de stad

Veranderend klimaat

Met het oog op de veranderingen in het klimaat willen Deltares en Erasmus MC daarnaast onderzoek starten waarbij in groter verband gekeken wordt of bepaalde ziektes zich bij nieuwe klimaatomstandigheden kunnen verspreiden binnen Europa. Denk bijvoorbeeld aan warme zomers in Nederland, wanneer mensen vaker gaan zwemmen in oppervlaktewater, of wanneer exotische muggen misschien ook in Nederland virussen over kunnen brengen. Deltares modelleert nu al schadelijke algenbloei in deltagebieden, verspreiding van nieuwe vervuilende stoffen via rivieren, is betrokken bij microplastics onderzoek en gebruikt Big Data om overstromingen en droogte te voorspellen. Dit is een uitstekende combinatie met de kennis over infectieziekten, blootstellingsrisico’s en maatschappelijke gezondheidszorg die Erasmus MC in huis heeft.

Kennis ontwikkelen voor een gezonde samenleving

Samen willen Deltares en Erasmus MC kennis ontwikkelen die gebruikt kan worden om steden en delta’s beter in te richten op effectief en veilig waterbeheer, waarbij nieuwe inzichten over de samenhang met de (volks)gezondheid voorop staan.