Wereldwijd stromingsmodel cruciaal voor nieuw afstandsrecord Volvo Ocean Race

Gepubliceerd: 28 juni 2018

Het zeilteam van AkzoNobel heeft tijdens de Volco Ocean race een nieuw afstandsrecord neergezet. “Goede navigatie op basis van de getij- en stromingsmodellen van Deltares was één van de belangrijke factoren om dit record te halen”, aldus Simeon Tienpont. Het team van schipper Simeon Tienpont legde in 24 uur maar liefst 602,51 zeemijlen af.

Voorspellingskaarten van getij en stroming op maat

Deltares maakte voor het zeilteam specifieke voorspellingskaarten op basis van het ‘Global Tide and Surge Model’ met de D-HYDRO Suite. In de laatste trainingen voorafgaande aan deze zeilrace rondom de wereld hebben het zeilteam en Deltares de koppen regelmatig bij elkaar gestoken. Tijdens deze meetings stemden zij af welke gegevens er konden worden geleverd en hoe deze het beste konden worden gepresenteerd, zodat  de navigator snel beslissingen kan nemen op basis van de beste data die beschikbaar is.  “Ons model wordt door verschillende bronnen gevoed”, vertelt João Rego, expert bij Deltares. “De data in onze model is hierdoor gigantisch. De kunst is om het om te kunnen zetten naar bruikbare kaarten. In deze spectaculaire zeilrace waar het soms slechts een kwestie is van minuten tussen winnen en verliezen van maakt dat het modelleren is op topniveau.” Het model schakelt tussen modelleren op grote schaal voor de oceaanstromingen naar detailmodellering voor langs de kust waar getij een grote rol speelt en dat voor zeven dagen vooruit. João Rego: “De betrouwbaarheid, dichtheid en toepasbaarheid van de data is wat je nodig hebt en daar kunnen we het verschil maken“.

Cape Town stopover. In-Port Race. Photo by Pedro Martinez/Volvo Ocean Race. 08 December, 2017.

Data van zeilrace ingezet om waterveiligheid en –kwaliteit te verhogen

Deltares gaat de komende maanden aan de slag met de data, die de boot  met alle meetapparatuur tijdens de race heeft verzameld. Met deze data en de  ervaringen van het zeilteam verbetert Deltares het ‘Global Tide and Surge Model’. Het model wordt ook ingezet voor andere toepassingen, zoals de impact van zeespiegelstijging op de kustveiligheid wereldwijd, maar ook ten behoeve van het verbeteren van de waterkwaliteit en ecosystemen. Het model geeft inzicht en laat zien hoe plastic(deeltjes) door het water reizen en waar het zich ophoopt. Ook zet Deltares het in voor het in kaart brengen van kansrijke plekken voor aquacultuur en het voorspellen voor muien ten behoeve van de zwemveiligheid. De data is voor derden beschikbaar via de site globalfloodforecast.com.

Gedetailleerde kaart met oceaanstomingen bij Australië

Vanwege de verschillende toepassingsmogelijkheden is er een consortium gevormd met verschillende partijen om het onderzoek mogelijk te maken. De consortiumdeelnemers zijn: STEAM Ocean Racing / Team Akzo Nobel, Van Oord, Ministerie Infrastructuur en Waterstaat / Rijkswaterstaat,  Provincie Zuid-Holland, Deltares en Topsector Water & Maritiem.